Reactie op voorontwerpbestemmingsplan IV Stratum buiten de Ring 2019 (Tivoliterrein)

Reactie op voorontwerpbestemmingsplan IV Stratum buiten de Ring 2019 (Tivoliterrein)

In het Tivoliplan zullen een of meer stevige gebouwen worden gezet. De Tivolitoren wordt met een vierkant van 4 hoge bomen denkbeeldig teruggebracht. Bureau Lubbers is ingeschakeld.

Met ontwikkelaar SDK wordt weer gesproken over de toren van de Tivolikerk.

Er wordt nog steeds niet goed gereageerd op onze wens voor een duidelijk landmark i.p.v. de kerktoren.

Met Stam & De Koning is overleg geweest over de nieuwbouw op het terrein van de voormalige Tivolikerk, waarvan het nieuwe plan een verbetering is t.o.v. het eerdere, maar zonder dat wij er tevreden over zijn.

Er ligt een nieuw bouwplan, dat weliswaar beter is dan het oude, maar nog niet voldoet aan onze wens voor een duidelijk landmark in plaats van de toren. In plaats daarvan zou een appartementgebouw van 3-4 verdiepingen komen.

Hier komen grondgebonden woningen, maar wij willen meer volume nu de toren gaat vervallen. Het bouwplan wordt straks in feite maatgevend voor het nieuwe bestemmingsplan.

Als de Tivolitoren moet verdwijnen, willen wij een landmark terug.