Het Stichtingsbestuur heeft een kennismakingsronde gemaakt langs de diverse gremia en daar de plannen uiteengezet. Het idee ontmoette overal enthousiasme, behalve bij de gemeente Eindhoven, terwijl het toch in samenspraak met de gemeente is ontstaan. Het redactioneel commentaar in de krant was overigens evenmin enthousiast, waarbij nog kwam dat het bericht over de vragen van het CDA in de raad pas later werd gepubliceerd, zodat het erop leek dat het CDA op het commentaar reageerde, terwijl de werkelijkheid eerder andersom was. Het bestuur heeft de enthousiaste juriste Els de Haan aangesteld tot directeur.

Er wordt meegedeeld dat circa 10 dagen geleden officieel de Stichting Waarmerk Eindhoven Design werd ingeschreven. Dit initiatief van onze Stichting zal volledig onafhankelijk opereren.

Gedacht wordt aan een keurmerk voor Eindhovense producten. Een stempeltje “Eindhovens design” of iets dergelijks. Het is echter de vraag in hoeverre van producten gezegd kan worden dat die typisch Eindhovens zijn.