De panden aan het Stratumseind bij de brug dreigen op de begane grond te worden doorgebroken. Wij bezien of het mogelijk is bezwaar te maken.

Om een mogelijke huurder voor de drie panden bij het bruggetje aan te kunnen trekken, heeft de projectontwikkelaar toestemming gevraagd om de muren op de begane grond uit te breken en zodoende een grote ruimte te creëren. Voor de bovenverdieping heeft hij iets dergelijks in het verleden ook willen doen, maar daartegen bestonden toen grote bezwaren bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Die commissie zal dit nieuwe idee vermoedelijk ook afkeuren. Onze ervaringen met de ontwikkelaar zijn niet erg positief, dus het is belangrijk om dit hier in de gaten te houden.

Er zijn momenteel veel bouwactiviteiten. In de gaten blijven houden.

De kap van De Bakkerij (nr. 95) zal met nieuwe houten balken worden geconstrueerd, omdat de oude balken toch blijken te zijn vernietigd. Het tevens vernielde 17e-eeuwse gespelderde plafond zal opnieuw worden geconstrueerd. Wat hiervan de meerwaarde is, vragen wij ons af. Het leed is immers geschied. De achtergevels van de nrs. 95 en 101-105 zullen in kruisverband worden gemetseld met oude stenen, afkomstig van een ander pand.

In november met gemeenteambtenaar de panden bezocht. Minstens één spant van een oud pand vóór 1800 is zichtbaar en zal geconserveerd worden.

Marco Aartsen heeft plannen ontwikkeld op het Stratumseind. De achterzijden van een aantal panden bij de brug zijn gesloopt. Eerder waren op de bovenverdieping nog enkele 19e-eeuwse balkenlagen aanwezig.