De structuurvisie van Eindhoven is uitgesteld.

Leden van de werkgroep Ruimtelijke kwaliteit zullen aanwezig zijn bij de discussie over de Stadsvisie 2040 op 26 mei a.s.

Er komt een debat over de stadsvisie 2030, waarvoor wij een uitnodiging zullen krijgen.

Wordt voortgezet in de stadsvisie.

Een aantal amendementen (afkomstig van de Henri van Abbestichting) is in de visie opgenomen. Gesprekken over de structuurvisie met de diverse raadsfracties zullen volgen.

De structuurvisie is door de raad aangenomen. Van onze bezwaren is veel meegenomen. Een klein clubje van ons zal overleg plegen met Hans van den Oord.

Er komt een structuurvisie op de stad. Die zou natuurlijk gereed moeten zijn voordat over hoogbouw kan worden gepraat.