De ontwikkelingen zien er positief uit. Wel wordt met enige zorg gekeken naar plannen voor een hoogbouw op de plaats van de Hema. Wat zal dat voor de ondergrond betekenen?

De voorzitter van de werkgroep Monumenten zal een mail sturen aan J. van de Meerakker en stelt dan een overleg voor in bijv. De Vooruitgang om te horen hoe de stand van zaken is.

Het pandje aan de Jan van Lieshoutsraat is tijdelijk gesloten wegens bouwvalligheid. De eigenaar rekent op subsidie en een goedkope lening voor het herstel van de fundering.

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de fundering van het pandje aan de Jan van Lieshoutstraat. De eigenaar is nu goed bezig.

Er is door de Monumentenwacht een onderzoek ingesteld. Het rapport is in ons bezit. De eigenaar stelt nog een onderzoek in naar de fundering. De communicatie loopt nu goed.

Over het pandje aan de Jan van Lieshoutstraat is contact met de gemeente en ook met de familie c.q. eigenaar.

Het lijkt erop, dat we contact krijgen met de eigenaar van ‘t Geveltje aan de Jan van Lieshoutraat.

Jan van Lieshoutstraat 26, het “Geveltje” wordt bedreigd. We moeten dit in gesprekken met de gemeente en ook met de eigenaar aan de orde stellen. Dit mag geen tweede “Strijps kerkje” worden.

De eigenaar zou op vakantie zijn, maar is ook onwillig. Hij wil in feite het pand – afgezien van de voorgevel – slopen.

De eigenaar van het pandje aan de Jan van Lieshoutstraat reageert niet. Her wordt tijd voor wat stampij, mogelijk via het E.D.