Brief van Jos Roijmans, gebiedsmanager Spoorzone gemeente Eindhoven m.b.t. TAC-gebouw en Gagelstraat

Brief van Jos Roijmans, gebiedsmanager Spoorzone gemeente Eindhoven m.b.t. TAC-gebouw en Gagelstraat

TAC 2.0

TAC 2.0

TAC vernieuwbouwt

De werkgroep Kunst doet onderzoek naar het verdwijnen van een muurschildering op het TAC-gebouw. Die muurschildering stamt uit de tijd dat daar het tijdelijke Van Abbemuseum gevestigd was en maakte onderdeel uit van een tentoonstelling van tekstwerken in de openbare ruimte. Dit was een initiatief van Peninsula i.s.m. het Van Abbemuseum.

Nog niet iedereen in het college van B&W is enthousiast genoeg over de plannen van het bestuur van het TAC om daar 1 ½ miljoen voor uit te trekken (uit de pot regiogelden). In die plannen blijven de twee “koppen” op de hoeken van het Ventosestraatje en het straatje zelf gehandhaafd. Minder fraai zijn de blokken in de Gagelstraat.