Het onderzoek dat MAB naar 50 gebouwen uit de wederopbouwperiode

In oktober heb ik jullie al geïnformeerd (zie onder) over de presentatie
> door onderzoeksbureau MAB op woensdag 18 januari om 14u tot 16u (locatie
> NRE-gebouw, Nachtegaallaan 15)
> Het onderzoek dat MAB naar 50 gebouwen uit de wederopbouwperiode heeft
> uitgevoerd staat dan centraal. Zie onderstaande mail voor een verdere
> toelichting.
>
> CeesJan Frank van MAB zal de presentatie verzorgen. Na afloop van de
> presentatie is er ruimte voor vragen en opmerkingen.
> Het zou erg fijn zijn als we een mooie opkomst hebben (hoe meer
> aanwezigen, hoe beter). Laat me even weten hoeveel personen per stichting
> aansluiten.
>
> Zoals in onderstaande mail toegezegd worden volgende week de
> concept-onderzoeksresultaten aan jullie toegestuurd. Aangezien ik afwezig
> ben, zal mijn collega Hans Roothaert (in cc) dat document aan jullie
> toesturen. Dit zal een WeTransfer link zijn, dus download deze tijdig.
> Het toe te sturen document zal bestaan uit een inleiding met toelichting
> op onderzoeksmethodiek en vergelijking tussen de categorieën. Daarna
> volgen 50 beoordelings- en scoreformulieren.
>
> Aangezien mijn vakantie al snel van start gaat, wil ik jullie via deze weg
> en alvast een zalig kerstfeest en een goede jaarwisseling. En wederom dank
> voor de samenwerking in het afgelopen jaar.
>
> Groeten,
> Remon

Brief van Jos Roijmans, gebiedsmanager Spoorzone gemeente Eindhoven m.b.t. TAC-gebouw en Gagelstraat

Brief van Jos Roijmans, gebiedsmanager Spoorzone gemeente Eindhoven m.b.t. TAC-gebouw en Gagelstraat

TAC 2.0

TAC 2.0

TAC vernieuwbouwt

De werkgroep Kunst doet onderzoek naar het verdwijnen van een muurschildering op het TAC-gebouw. Die muurschildering stamt uit de tijd dat daar het tijdelijke Van Abbemuseum gevestigd was en maakte onderdeel uit van een tentoonstelling van tekstwerken in de openbare ruimte. Dit was een initiatief van Peninsula i.s.m. het Van Abbemuseum.

Nog niet iedereen in het college van B&W is enthousiast genoeg over de plannen van het bestuur van het TAC om daar 1 ½ miljoen voor uit te trekken (uit de pot regiogelden). In die plannen blijven de twee “koppen” op de hoeken van het Ventosestraatje en het straatje zelf gehandhaafd. Minder fraai zijn de blokken in de Gagelstraat.