De werkgroep Kunst doet onderzoek naar het verdwijnen van een muurschildering op het TAC-gebouw. Die muurschildering stamt uit de tijd dat daar het tijdelijke Van Abbemuseum gevestigd was en maakte onderdeel uit van een tentoonstelling van tekstwerken in de openbare ruimte. Dit was een initiatief van Peninsula i.s.m. het Van Abbemuseum.

Nog niet iedereen in het college van B&W is enthousiast genoeg over de plannen van het bestuur van het TAC om daar 1 ½ miljoen voor uit te trekken (uit de pot regiogelden). In die plannen blijven de twee “koppen” op de hoeken van het Ventosestraatje en het straatje zelf gehandhaafd. Minder fraai zijn de blokken in de Gagelstraat.

De plannen voor het Emmasingelkwadrant gaan naar de raad. Voor het behoud van het TAC is geld nodig.

Voor wat betreft het Emmasingelkwadrant is inmiddels duidelijk dat de Ventoselaan herkenbaar moet blijven. De maximale hoogte van de hoogbouw op deze plaats is niet langer 85 meter.

Er komt ook overleg over het TAC.

De werkgroep wacht op een uitnodiging van het TAC om te komen praten over het Emmasingelkwadrant.

Het gebied rondom de Steentjeskerk wordt door de gemeente niet bij de plannen betrokken. Wij pleiten bij de gemeente voor het behoud van de historische Gagelstraat, een atelierfunctie voor het TAC en een upgrading van de Ventoselaan.