De plannen voor het Emmasingelkwadrant gaan naar de raad. Voor het behoud van het TAC is geld nodig.

Voor wat betreft het Emmasingelkwadrant is inmiddels duidelijk dat de Ventoselaan herkenbaar moet blijven. De maximale hoogte van de hoogbouw op deze plaats is niet langer 85 meter.

Er komt ook overleg over het TAC.

De werkgroep wacht op een uitnodiging van het TAC om te komen praten over het Emmasingelkwadrant.

Het gebied rondom de Steentjeskerk wordt door de gemeente niet bij de plannen betrokken. Wij pleiten bij de gemeente voor het behoud van de historische Gagelstraat, een atelierfunctie voor het TAC en een upgrading van de Ventoselaan.

Het gebied rondom de Steentjeskerk wordt door de gemeente niet bij de plannen betrokken. Wij pleiten bij de gemeente voor het behoud van de historische Gagelstraat, een atelierfunctie voor het TAC en een upgrading van de Ventoselaan.

Er is met J. Roijmans nog overleg over het behoud van een deel van het TAC-gebouw. Alleen het deel aan de Gagelstraat is interessant en zou volgens ons zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Wij zijn door de directeur van TAC uitgenodigd om te komen kijken.