Het gebied rondom de Steentjeskerk wordt door de gemeente niet bij de plannen betrokken. Wij pleiten bij de gemeente voor het behoud van de historische Gagelstraat, een atelierfunctie voor het TAC en een upgrading van de Ventoselaan.

Er is met J. Roijmans nog overleg over het behoud van een deel van het TAC-gebouw. Alleen het deel aan de Gagelstraat is interessant en zou volgens ons zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Wij zijn door de directeur van TAC uitgenodigd om te komen kijken.

De bewoners van het Victoriaplein zijn bang dat bij een herverkaveling van het gebied, een stuk van het beoogde park sneuvelt. Bij de gemeente een plan om de Gagelstraat vanaf de Mathildelaan tot de Vonderweg recht te rekken. Daarmee zou het oude tracé verdwijnen dat voorkomt op de kaart van Van Deventer uit 1560. Op een deel van het oude tracé worden dan wooneenheden opgetrokken. Hierover moet worden gesproken met Jos Rooymans. We zullen op de meningsvormende vergadering van de gemeenteraad inspreken.

Door de bouw op het toekomstige Victoriaplein zal het deel van de Gagelstraat tussen de Vonderweg en Mathildelaan verdwijnen, ofschoon dat op de culturele waardenkaart staat. Wel zal op het plein de oude loop zichtbaar worden gemaakt. Een oude boom op het terrein kan wel worden gehandhaafd.

Er zal overleg worden gepleegd met gemeente en de architect over het ontwerp bestemmingsplan Emmasingelkwadrant-Fellenoord met o.m. nieuwbouw aan de Gagelstraat en het TAC-gebouw. De Gagelstraat dreigt hier te verdwijnen, terwijl die op de Cultuurhistorische Waardenkaart staat. Ook hier kan de vraag worden gesteld, wat die bescherming in de praktijk betekent.