Voor de ontwikkeling van het TD-gebouw zijn nog twee kandidaten over. Tot nu toe is de buurt nog niet geïnformeerd, zij heeft ook nog geen inspraak gehad in de plannen.

Er zijn als potentiële ontwikkelaars van het TD-gebouw nog twee kandidaten over.

Er bestaat nog steeds onrust en onvrede over de marktconsultaties. Naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden van het TD-gebouw gaat er een nieuwe brief naar de Raad en B &W waarin wij onze zorgen uitspreken. Ook architecten en projectontwikkelaars tasten in het duister als het gaat om een gemeentelijke wensen en plannen.

Marktconsultatie blijft een punt van aandacht, met name ten aanzien van het TD-gebouw. Er vinden gesprekken met meerdere partijen plaats, het is niet duidelijk of de basisvoorwaarden (bv een wijziging van bestemmingsplan etc) bij iedere kandidaat bekend zijn (en dezelfde zijn).

De zg. ‘marktconsultatie’ die moet leiden tot de verkoop van het TD-gebouw maakt duidelijk, hoe weinig transparant dergelijke processen zijn. In feite eindigt het ermee, dat besluiten worden genomen zonder inspraak van de raad of de buurt. Zo’n consultatie zou moeten beginnen in de raad, die de voorwaarden zou moeten stellen.

Voor het TD-gebouw aan het Frederik van Eedenplein is door de gemeente een marktconsultatie georganiseerd. Er worden meer van dergelijke onderzoeken gedaan De indruk bestaat dat hierbij vooral naar geld wordt gekeken en dat de kwaliteit veel minder of niet van belang is. Wij maken ons zorg over de transparantie van het proces. De werkgroep stelt een brief op aan de raad en B & W (eventueel samen met de Stichting Wederopbouw).