Het traditionele (sinds februari 2003) punt: ‘acties inzake HET tableau en het kunstwerk van Tinus van Bakel’, wordt geschrapt, omdat onze inzet – gezien de houding van het Museum – verloren moeite is.

Inmiddels is een brief ontvangen van het Van Abbemuseum. De directeur laat weten geen plaats te hebben gevonden voor HET tableau. De Henri van Abbestichting zal een plek zoeken en een voorstel doen aan B&W.

De Henri van Abbestichting blijft na de gemaakte afspraak de ontwikkelingen met het Tegeltableau volgen. Zij zal informeren naar de geschatte kosten van de verplaatsing. Ook zal ze proberen te achterhalen of de van Tinus van Bakel gekochte houtskooltekening van H. van Abbe nog aanwezig is en zo ja, of het mogelijk is deze permanent te exposeren.

Oud-bestuurslid H. Verwiel liet ons weten dat bij het Van Abbemuseum een portret van H. van Abbe aanwezig moet zijn dat geschilderd is door Tinus van Bakel. Het zou een goede zaak zijn als dat een permanente plaats kreeg. Er wordt geïnformeerd.

Het Van Abbemuseum heeft geen geld om het tableau te herplaatsen. Er wordt geïnformeerd wat de herplaatsing moet gaan kosten.