De werkzaamheden zijn weer hervat.

De architect wil afwijken van de goedgekeurde bouwplannen. Hij stelt voor om een “proefvenster” in de voorgevel aan te brengen. Wellicht volgen meer afwijkingen van de verleende bouwvergunning. Het is zaak attent te blijven.

De nieuwste plannen zijn ook aan ons doorgestuurd. De overeenkomst met betrekking tot wat en waar verbouwd wordt is door de Studentenstichting ondertekend. Blijven controleren.

Er is overleg geweest met de studenten/plannenmakers. Toegezegd werd, dat de verbouwing uitgevoerd zal worden in nauw overleg met de gemeente. Een nieuwe bouwvergunning aanvragen is geen optie, omdat dat zal leiden tot extra vertraging. In fase 2 zullen de plannen worden uitgevoerd die rekening houden met de eisen van de commissie Ruimteljke Kwaliteit. De bezwaren zijn bij de bestuursrechter ingediend, maar er zit enig schot in de zaak. Er bestaan goede contacten tussen ons en de Studentensociėteit.

Er zou door de studenten een nieuwe vergunning worden aangevraagd, waardoor de verleende van rechtswege verleende vergunning zijn rechtsgeldigheid zou verliezen. De Henri van Abbe Stichting zal met de studenten gaan overleggen over de vervolgstappen.

De mediation gaat niet door; de zaak komt in behandeling. Wij hebben een uitgebreide brief gestuurd naar de rechtbank waarin we onze bezwaren uiteenzetten.

De zijkant van het pand is betimmerd met panlatten; wat moet hier tegenaan komen?

Wij hebben een bezwaar ingediend tegen de “van rechtswege verleende vergunning”. Blijkbaar zijn er meer bezwaarmakers, die echter protesteren op andere gronden. Wij zullen onze uiterste best doen om te voorkomen dat de eigenaar het pand (nota bene een rijksmonument!) kan verbouwen op de manier die hem het meest gewenst lijkt.