Bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat)

Raadsvoorstel Vaststellen bp VI De Bergen Deken van Somerenstraat
Bijlage 1 – Bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat)
Bijlage 2 – Verbeelding VI De Bergen

In het plan voor de Nieuwe Bergen is veel ruimte voor het groen ingepland. Wordt dit realiteit?

Met Stam & De Koning is overleg geweest over de Deken van Somerenstraat.

De buurt is door de projectontwikkelaar uitgenodigd. P. van der Grinten zal daar als bewoner heen gaan. Er komt een klankbordgroep waarin de buurt zitting kan nemen.

Er is contact gewest met Stam & De Koning over de Deken van Somerenstraat en de Tivolikerk. De plannen voor het eerste project moeten nog verder worden uitgewerkt.

Er is een afspraak met SDK voor overleg over de bouw aan de Deken van Somerenstraat.

De werkgroep heeft een uitnodiging van Stam De Koning om te praten over het plan Deken van Somerenstraat, dat door de buurt en de gemeente is uitgekozen.

Gunning verkoop grond en vastgoed Deken van Somerenstraat

Brief aan B&W m.b.t. (her)ontwikkeling Deken van Somerenstraat