De TU/e wil af van de polynormwoningen op het terrein. Waar kunnen die heen?

Wij zijn tevreden met de hoogbouwplannen bij de Bunker.

De plannen voor de toren bij de bunker zien er goed uit.

De Bunker aan de J..F. Kennedylaan zal een toren krijgen van ca. 100 meter hoog. Op 17 februari volgt weer een informatieavond aan de buurtbewoners.

De TUe organiseert in het kader van het 60-jarig bestaan een serie lezingen over bouwen en herbestemmen. Daarbij komt ook de vraag aan de orde: Hoe kan cultureel erfgoed het aanzicht van een stad versterken? Wij zijn uitgenodigd een bijdrage te leveren, die kan handelen over onder andere religieus erfgoed.

De Stichting Wederopbouw erfgoed neemt het voortouw bij de inspraak inzake de plannen
voor een toren bij de bunker. Belangrijk is de verhouding tussen de bunker en de nieuwe
toren.

Wij zetten vraagtekens bij het inkorten van de toren bij de bunker tot 75-85 meter. Een hogere, slanke toren lijkt meer gewenst.

Tijdens een informatiebijeenkomst over de plannen die TU/e en gemeente hebben met de
“Bunker” aan de J.F. Kennedylaan werd door het merendeel van de aanwezige buurtbewoners
negatief gereageerd op de geplande torenflat en de plaats daarvan. Het ontstaan van
een nieuwe bouwput, parkeren en vervuiling waren ook onderwerpen van ergernis. Er is een
vervolggesprek gepland.

Het bestuur van de TU/e is akkoord gegaan met de plannen om naast en gedeeltelijk over De
Bunker een 100 meter hoog gebouw te zetten. De gevels van het gebouw zullen (als de
plannen worden goedgekeurd), als je naar boven kijkt, een lichte tordering krijgen. Het is nog
niet duidelijk hoe dit pand er definitief gaat uitzien. Wij wachten af. Er is nog geen vervolgafspraak
met de TU/e. De Bunker is inmiddels verkocht aan Fontys.

Er komt een gesprek met de TUe over de Bunker. Namens ons zal de eerdere werkgroep
deelnemen. Wij steunen de Stichting Wederopbouw die wij het voortouw geven.