De TU/e heeft laten weten met ons te willen praten over de Bunker.

De TUE wil de bunker graag kwijt aan de gemeente. Er zijn nog twee kandidaatontwikkelaars
over, maar het is niet bekend wie dat zijn. In tegenstelling tot wat zij in een
eerder overleg hebben verklaard, wil de TUe naast de bunker een hoogbouw laten optrekken.

Er is een brief uitgegaan naar de TUe over de plannen voor de bunker. Wij hebben al met
twee mogelijke ontwikkelaars gesproken, binnenkort volgt de derde.

De raad heeft via een motie gevraagd de panden aan de Willemstraat, de
bunker en het Karregat op de monumentenlijst te plaatsen.

De TUe heeft een vergunning aangevraagd en gekregen om (delen van) de gevels te slopen, terwijl nergens bleek, wat er gesloopt zou gaan worden.

Het zou een goede zaak zijn als de Bunker bescherming kreeg.

De ontwikkelingen op het TU/e-terrein worden gevolgd. De W-hal is goed ingepast in het complex. Er is een presentatie geweest waar de plannen uiteen zijn gezet. Dat zag er goed uit met een groene loper, een verkeersplan. Ingrepen aan belangrijke gebouwen zullen pas worden gedaan nadat eerst een cultuurhistorisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

De projectgroep is tevreden over de ontwikkelingen op het TU/e-terrein. Bijna al onze voorstellen zijn overgenomen in het plan van aanpak.
De voorzitter heeft over het bestemmingsplan TU/e een brief verzonden aan de gemeente. Voorlopig zullen van onze zijde geen activiteiten volgen.

De plannen verlopen positief, de gemeente werkt momenteel aan een bestemmingsplan voor dit hele gebied.

De plannen verlopen positief.