Op verzoek van de gemeente Eindhoven en de TU/e is door architect Joost Ecktor in samenwerking met architect Van Stigt een onderzoek uitgevoerd naar de te behouden delen van de W-Hal. Verder is het overige gebied van het universiteitsterrein in kaart gebracht. Het ontwerp voor de nieuw- en herbouw is inmiddels gepresenteerd, en door alle betrokken partijen (waaronder de HvA en de Stichting Wederopbouwerfgoed) positief ontvangen. Dat betekent vermoedelijk: handhaving zonder monumentenstatus.

Op verzoek van de gemeente Eindhoven en de TU/e is een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke delen van de W-Hal zou moeten worden behouden. Verder is het overige gebied van het universiteitsterrein in kaart gebracht. Het ziet er naar uit dat belangrijke delen van de W-Hal zullen worden geïntegreerd in een eventuele nieuwbouw. Het blijft wel zaak om een en ander kritisch te blijven volgen.

Er wordt overlegd over een plan dat voor alle partijen acceptabel is.

Tijdens de bijeenkomst in en over de W-hal is ten overvloede nog eens duidelijk geworden dat het TU/e-bestuur het gebouw – hoe dan ook – wil slopen. Intussen is ook steeds duidelijker geworden hoe belangrijk het gebouw is. Ondanks de te jonge leeftijd is het pand door de Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven aangemeld bij de Rijksdienst, die het verzoek ook in behandeling heeft genomen. Het is nu dus voorbeschermd, ofschoon dat bij de gemeente nog niet overal duidelijk is. Het College van B & W heeft nog geen standpunt bepaald, maar wacht (volgens afspraak tussen TU/e en B&W) op resultaten van het onderzoek, die begin maart 2008 worden voorgelegd.

Wij hebben er nogmaals bij B & W op aangedrongen de W-Hal op de lijst te zetten. De hal heeft daardoor voorbescherming. Op 29 oktober om 20.00 uur is er in de hal een openbaar debat waarbij iedereen welkom is. Ook M. Fiers zal daar aanwezig zijn.

Brief wordt naar B&W gestuurd.

De Henri van Abbestichting is voorstander om acties tegen sloop van de W-hal te steunen. Als een sloopvergunning wordt aangevraagd, kan die niet worden afgewezen, omdat het pand niet beschermd is. Ofschoon het pand te jong is voor de rijkslijst, wil ook de rijksdienst dat het pand bewaard blijft, omdat het nog het enige pand van dit type in Nederland is. Wij zullen deze zaak ter sprake brengen tijdens het bezoek van wethouder Fiers. Er wordt gesteld, dat als een sloopvergunning wordt aangevraagd, wij een voorlopige voorziening kunnen vragen, omdat er sprake is van bedreiging. De Henri van Abbestichting zal B&W intussen een brief sturen.

Er is een overeenstemming tussen de gemeente en de TU/e over de monumenten daar. De TU/e zorgt voor een cultuurhistorische beschrijving. De gemeente heeft wel een termijn gesteld.

Het streven van de Stichting Wederopbouw Erfgoed is er op gericht dat het auditorium, het hoofdgebouw en het ketelhuis met de schoorsteen nog dit jaar op de gemeentelijke lijst worden geplaatst. De GMC heeft nog een aantal vragen t.a.v. de cultuurhistorische waarde van het hele complex en de rol van architectenbureau OD 205. De stichting werkt hieraan. Intussen is er op de TU/e een scheiding van
geesten ontstaan. Niet iedereen staat zonder meer achter de botte afwijzing van een monumentenstatus door het bestuur. Natuurlijk begrijpt zowel de stichting als de GMC dat de gebouwen binnen de universitaire wereld goed moeten kunnen functioneren.