B&W hebben besloten dat het Van Abbemuseum een reclame op zijn voorgevel mag aanbrengen, indien dit een kunstwerk is en de GMC geen bezwaar heeft. De maximale termijn voor zo’n reclame is vier maanden.

Er is een verzoek ingediend om een lichtreclame te mogen aanbrengen aan de zijde van de Bilderdijklaan. De bestuursleden van
de Henri van Abbe Stichting hebben in meerderheid geen bezwaar tegen tijdelijke reclame-uitingen, indien die tenminste het monument niet beschadigen.

Er is een bouwvergunning aangevraagd voor de reclame op het Van Abbemuseum. Het museum moet gelegenheid krijgen reclame te maken. De Henri van Abbestichting vraagt zich af of een dergelijke reclame inderdaad nodig is. Zij zet daar haar vraagtekens bij.

Een deel van de gevel van het Van Abbemuseum is bedekt door een reclameplaat, die afbreuk doet aan het monument. De Henri van Abbestichting schrijft daarover een brief aan de GMC en aan de wethouder. Voor zo’n plaat lijkt een monumentenvergunning nodig.