Verslag overleg VDMA met erfgoedstichtingen

Behandeling brief in raadsvergadering m.b.t. luciferfabriek VDMA

In de RIB betreffende VDMA stond nauwelijks informatie over de fabriek en de verpleegstersflat. We zullen contact opnemen met Alwin Beernink van de gemeente om te vragen naar de nieuwste voorwaarden die de gemeente stelt.

Op 26 februari heeft de projectgroep overleg gevoerd met de gemeente en projectleider Alwin Beernink. De indruk bestaat dat de gemeente nu stelliger is ten aanzien van het handhaven van verpleegstersflat en luciferfabriek. Naast het behoud van deze panden vinden wij de doorwaadbaarheid van het gebied van groot belang.

Er zijn nog drie partijen over, die kans maken op het VDMA-terrein. Foolen & Reijs is afgevallen. Het is niet helemaal duidelijk welke eisen de gemeente aan de ontwikkelaars stelt. De gemeente schijnt nu alleen eisen te stellen t.a.v. de sociale woningbouw. De zusterflat en de lucifersfabriek lopen gevaar. Na toestemming van de gemeente zouden die gesloopt mogen worden. We richten voor het terrein een projectgroep op.

Er zijn voorlopig zes partijen uitgenodigd om verder te gaan met het VDMA-terrein. Er is nog veel onduidelijk, o.m. over de verkeersafwikkeling.