Het lijkt de werkgroep Monumentale gebouwen en complexen zinvol om voor het project Mariënhage een projectgroep samen te stellen (Groen, Ruimtelijke kwaliteit, Monumenten). J. Hüsken zal daarvoor een aanzet geven. Het plan reikt tot aan de Dommelstraat en betreft dus ook de bank, de directeurs- en de chauffeurswoning. De gemeente heeft de gegadigden gevraagd om de fabriek en de flat in hun plannen ‘zo mogelijk te sparen’.

M. List, de nieuwe wethouder Binnenstad, wil met ons praten. Het is ons nog niet duidelijk wat onder de term ‘Binnenstad’ is begrepen. Het gesprek zal in elk geval wel gaan over het VDMA-terrein en het Stationsplein. Van groot belang is hier wat Winy Maas gaat doen.
Er is (door een vertraging) een gesprek van slechts 20 minuten geweest met Winy Maas. Er komt een nieuwe afspraak, ook met Adriaan Geuze.

Het VDMA terrein (Van der Meulen-Ansems) aan de Vestdijk is in de verkoop gezet. Enkele voorwaarden gaan over het bewaren van de cultuurhistorische waarden. Sociale woningbouw wordt ook geëist.

De ontwikkelingen lopen, maar wij hebben er geen goede hoogte van. De chauffeurswoning (gemeentelijk monument) zou gevaar lopen.

De twee keramische kunstwerken van Hugo Brouwer tegen de gevel van de verpleegstersflat
zijn beschadigd. De Kunstwacht heeft een onderzoek ingesteld en een rapport uitgebracht
aan de gemeente. J. van den Boomen zorgt ervoor dat de werken worden hersteld.

De gemeente wil het lage gebouw direct naast de lucifersfabriek wind- en waterdicht maken
om daarin de diverse activiteiten voor de start-up fabriek te kunnen organiseren. De garage
zal wellicht worden verhuurd als parkeerplaats voor de gebruikers van de Groene Toren.

De gemeente wil dat de lucifersfabriek aan de Vestdijk een kweekvijver voor jonge ondernemers wordt. Voordat het zover is, moet er echter nog héél veel aan het gebouw gebeuren.