Om de Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven te steunen, wordt een brief aan de gemeente opgesteld, waarin wij pleiten voor behoud van de verpleegstersflat. Een afschrift gaat naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De projectopdracht is teruggenomen. De plannen gaan voorlopig de la in, maar een sloopvergunning voor de zustersflat (v.d. Meulen) is niet ingetrokken en blijft dus geldig. We hebben zelfs gehoord dat men overweegt deze eerst te slopen en vervolgens af te wachten wat de nieuwe plannen zullen worden.

Er wordt meegedeeld dat een gesprek zal plaatsvinden van een delegatie uit ons bestuur met wethouder M. Fiers. Gesproken zal onder andere worden over de verpleegstersflat aan de Vestdijk. De flat is niet alleen op zich belangrijk, maar ook door het verband met de omgeving.