Opleggen dwangsom m.b.t. illegale airco-installatie Geldropseweg 5

Brief m.b.t. verpaupering woonhuis Körmeling, Tongelresestraat

Plan van aanpak tegengaan verpaupering historische panden

Plan van aanpak tegengaan verpaupering historische panden

R. Aarts is nog doende met de nota over de verpaupering.

Er is contact met Remon Aarts over de notitie verpaupering. Wij zullen nog voorbeelden aandragen, w.o. de Steentjeskerk.

Naar aanleiding van de nota van Remon Aarts over de verpaupering van monumenten is in de werkgroep gediscussieerd over de betekenis van termen als verpaupering, verloedering, redelijke eisen van welstand, karakteristieke panden e.d. Wij zullen samen met de Stichting Wederopbouw praten over onze standpunten. Daarna zullen we separaat een reactie naar de gemeente sturen. Duidelijk is dat voor het handhaven van de regels uitbreiding nodig is van de capaciteit van Handhaving.