Het heeft geen zin om tegen het voor ons negatieve besluit in beroep te gaan.
Naar verluidt is het bouwplan echter afgefloten. Dat is een goede reden om de gemeente te
vragen om de oude sloopvergunning in te trekken en om voortaan nieuwe sloopvergunningen
aan een termijn te binden.

Wij zijn uitgenodigd voor de hoorzitting over de panden aan de Kloosterdreef, die daags na
de vergadering plaatsvindt. Inmiddels is gebleken dat onze bezwaren nauwelijks werden
aanhoord en van de tafel werden geveegd. Over sloopvergunning en bestemmingsplan
mocht niet meer worden gesproken.

Er is al in 2000 een sloopvergunning afgegeven voor de pandjes aan de Kloosterdreef. Wij
zullen een verzoek doen aan de gemeente om de vergunning in te trekken. Bovendien zullen
wij contact opnemen met de architect van het plan, Perrée & Partners.

Wij hebben bezwaar aangetekend tegen de sloop van de oude panden aan de Kloosterdreef
34-44, die nu nog een goed beeld geven van de vroegere bebouwing.