De bouwplannen voor het gebied Koenraadlaan zouden wel eens gewijzigd kunnen worden. Er komt wel nieuwbouw, maar er komen geen sociale huurwoningen meer in het plan voor. Woonbedrijf zou dan buiten spel staan.

Er is overleg geweest met beleidsambtenaar R. Aarts over het herbestemmen van scholen (transformatie naar sociale woningbouw): Kootwijkstraat, Trudolaan, Allard du Hamelstraat en Barrierweg. Deze scholen zullen worden getransformeerd naar appartementengebouwen, waarbij veel monumentale kenmerken binnen en buiten worden gehandhaafd. De school Tongelresestraat 148 wordt opgeknapt (oude ingang hersteld), maar nr. 150 wordt gesloopt. Daar komen seniorenwoningen. Ook het achterterrein daar wordt deels bebouwd.