De achterbouw van Vrijstraat 21 (Toy Toy) blijkt een dakkap uit de 16e of 17e eeuw te hebben en is daarom een kenmerkend pand in de betekenis die het bestemmingsplan daaraan geeft.  Het pand wordt nu bedreigd. Er wordt geprobeerd contact op te nemen met de eigenaar om hem op de waarde te wijzen en suggesties te doen voor restauratie.