Er zijn zorgelijke ontwikkelingen op monumentengebied. Een Helmondse projectontwikkelaar laat het pand het Virginisch Schip (Bart Smit) aan de Vrijstraat bewust zo verloederen dat het straks rijp is voor de sloop. De Henri van Abbestichting zal proberen aan deze ontwikkeling bekendheid te geven in de pers. De Henri van Abbestichting schrijft een brief aan het gemeentebestuur over de verloedering van het pand.

De gemeente heeft de heer Bollen aangezegd de het pannenloze dak af te dekken. Dat is inmiddels gedeeltelijk gebeurd.

De eigenaar wil Het Virginisch Schip op nr. 28 slopen. Om een beslissing te forceren, heeft hij de pannen van het dak gehaald, waardoor regen en wind vrij spel hebben op het eeuwenoude zoldergebint. Besloten
wordt om de gemeente te informeren, zodat die de eigenaar (de heer Bollen uit Helmond) kan doen dwingen de situatie te herstellen.

Er is aandacht gevraagd voor het gevaar dat het verloederende pand Vrijstraat 28 met zijn bijzonder oude kapconstructie ook nog wordt gesloopt. Het pand heette vroeger het ‘Virginisch Schip’ en heeft een rijke historie uit de tijd toen de eigenaars er nog trots op waren.