Het wellnescentrum/sauna aan het Wilhelminaplein wil een leiendak leggen op de plaats van het bestaande pannendak. Er wordt op geattendeerd dat een leiendak een andere goot vereist dan een pannendak.

De villa Wilhelminaplein 17 is verkocht. Er komt een welness-instituut in. We moeten opletten dat eventuele interne verbouwing niet ten koste van het pand gaat en dit geen verkapte horeca-instelling wordt.

Wilhelminaplein 10-12 zou geschikt zijn als studentensociėteit. Een sociėteit wordt niet als horeca-inrichting beschouwd. Wij zullen de eigenaar van het pand informeren.

Over de nieuwe monumenten op het Wilhelminaplein wordt de vraag gesteld of die helemaal op de lijst staan of alleen de voorgevels. Het laatste zou wettelijk niet mogelijk zijn. Wel zou kunnen worden bepaald dat het deel achter de voorgevel van zo weinig waarde (meer) is, dat gemakkelijk een monumentenvergunning kan worden afgegeven.

De panden van Vestide (onder meer de nrs. 10 en 12) worden geveild.