Brief m.b.t. vastgesteld bestemmingsplan IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)

Vaststelling bp IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)

Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bp IV De Bergen Heilige Geeststraat – Willemstraat
Vaststelling bp IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)
Verbeelding IV De Bergen

Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. Steentjeskerk en panden Willemstraat

Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. Steentjeskerk en panden Willemstraat

Door de gemeente is middels een mediator overleg geregeld tussen ontwikkelaar Van Eeuwijk en de buurt over de bouw aan de Willemstraat 21-23 en het achterterrein aan de Heilige Geeststraat.

Van Eeuwijk dreigt de pand aan de Willemstraat te slopen, nu mevr. L. Hermans namens de wijk dwars is gaan liggen. Wij zullen hem adviseren zijn plan gewoon in procedure te brengen.

Raadsvragen GroenLinks m.b.t. De Bergen

Raadsvragen GroenLinks m.b.t. De Bergen

Raadsvragen D66 m.b.t. De Bergen

Raadsvragen D66 m.b.t. De Bergen