De gemeente Eindhoven zal voor een deel participeren in de kosten die met plaatsing en vervaardiging gemoeid zijn. Het idee om de burgers van Eindhoven te laten participeren (voor een paar euro per man) is niet haalbaar.

De vorige vergadering werd gemeld dat de bouwvergunning was afgegeven. Dat klopte, maar de vergunning was afgegeven voor de verkeerde plek. Wordt vervolgd.

De windvaan met de olifant die op de Heuvelgalerie zal worden geplaatst, is te zien in een etalage aan de Nieuwstraat. Helaas zonder tekst; daar zou de Heuvelgalerie zelf voor zorgen. Zeer onlangs is een bouwvergunning verleend.

Er wordt gemeld dat binnenkort de lang verwachte olifant op de Heuvelgalerie wordt geplaatst. Dat is het idee van de Henri van Abbestichting. Wij willen als stichting niet zeurderig overkomen, maar laten zien dat we positief zijn ingesteld. De Woenselse Lionsclub betaalt, Van Straten zet de windvaan gratis op het dak. De Olifant is voor die tijd in een van de etalages te bezichtigen.

De Henri van Abbe
Stichting heeft gesproken met aannemer Van Straten en met de beheerder van ING-Vastgoed en ook met de krant. Het ligt in de bedoeling in mei 2008 een olifant op het torentje te plaatsen en de bevolking bij de uitvoering van het plan te betrekken.

De Henri van Abbestichting werkt door aan het plan een windvaan te plaatsen op de Heuvel Galerie.

Er is contact geweest met een kunstsmid in Acht en met de exploitant van de Heuvelgalerie over de windvaan. Het plan zal verder worden uitgewerkt.

Er wordt geïnformeerd naar de kosten van het plaatsen van een windvaan in de vorm van een olifant op de Heuvelgalerie.