De bewoners van het Witte Dorp willen een eenvoudigere procedure voor een omgevingsvergunning bij veel aangevraagde wijzigingen.

In het Witte Dorp is de rust nog niet terug. Er wordt nu een enquête gehouden over de aanbouwen.
In “de Wilgenhof” wordt binnenkort informatie gegeven over het komende nieuwe bestemmingsplan Stratum binnen de Ring, dat ook voor het Witte Dorp van belang is. Informatie is ook te vinden op www.bestemmingsplannen. Wellicht kunnen wij voor de vaststelling nog een rol spelen.

In het Witte Dorp wordt een enquête gehouden over de aanbouwen.

In de omgeving van het Witte Dorp worden de oude gietijzeren lantaarnpalen vervangen door aluminium exemplaren. Merkwaardigerwijs gebeurde in het Villapark het tegenovergestelde. Nu wordt getracht te achterhalen waar de gietijzeren lantaarnpalen zijn gebleven. Mogelijk worden ze verkocht en koopt de gemeente de palen dan later weer terug. Dat gebeurde ook al met partijen straatstenen.