De restanten van de opgegraven poort zijn op een andere plek weer opgebouwd. De toegangen (frietbuilen) naar de fietsenkelder lekken. Verder is een van de twee ingangen afgesloten om de kou enigszins buiten te houden.

In de fietsenstalling op het 18 Septemberplein wordt volgende maand een tentoonstelling gepresenteerd van de opgegraven resten van de Woenselse Poort. De expositie is niet op de plaats van de opgraving, wel zal op de juiste plek worden aangegeven dat daar de poort stond.

De Woenselse Poort krijgt bij de in- en uitgang een plaquette met beschrijving en geschiedenis van de Poort. Het oorspronkelijke hout van de fundering zal gedeeltelijk, maar niet op de originele plaats worden teruggebracht.

Hoewel vooraf op basis van grondonderzoek en een proef-
opgraving al was aangetoond, dat nog restanten in de ondergrond zouden worden aangetroffen, zijn die restanten van de Woenselse Poort direct na de periode van archeologisch onderzoek volledig verwijderd. De gemeente zegt, dat de ingeslagen weg om financiële redenen persé moet worden gevolgd. De graafwerkzaamheden in verband met de aanleg van de fietsenkelder zijn nu in volle gang. De plaats van de opgegraven funderingen zal in de kelder op diverse plaatsen zichtbaar worden gemaakt. De Monumentencommissie heeft zich over de hele gang van zaken zeer negatief over uitgelaten. M. van Abbe heeft namens HvAst. een aanklacht op papier gezet die inmiddels in de krant is gepubliceerd. Het selectiebesluit op grond van archeologisch vooronderzoek is nog niet volledig uitgewerkt.

In tegenstelling tot de wens van de GMC zijn de restanten van de Woenselse poort uit de fietsenkelder verwijderd. Het is niet voor het eerst dat er op monumentengebied iets fout loopt. Er is een aanklacht op papier gezet waarin ook andere voorbeelden worden genoemd. Het gemeentebestuur lijkt zich over de herhaalde aanslagen op monumenten door onder meer projectontwikkelaars niet druk te maken. Dat moet veranderen.