Mail naar de gemeenteraad m.b.t. ondersteuning Stichting Beter Eindhoven en mevr. Schreurs over het Stadhuisplein

Mail naar de gemeenteraad m.b.t. ondersteuning Stichting Beter Eindhoven en mevr. Schreurs over het Stadhuisplein

Brief naar de gemeenteraad m.b.t. toetsingsplan Genneper Parken

Brief naar de gemeenteraad m.b.t. toetsingsplan Genneper Parken

Reactie op Ontwerpbestemmingsplannen De Majoor, HOV3 en XIV Buitengebied

Reactie op Ontwerpbestemmingsplannen De Majoor, HOV3 en XIV Buitengebied

Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. verpaupering monumentale gebouwen

Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. verpaupering monumentale gebouwen

Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. vervolginspectie Steentjeskerk

Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. vervolginspectie Steentjeskerk