Brief aan de gemeente, L. Bertels, m.b.t. advies Cultuurhistorische Waardenkaart

Brief aan de gemeente, L. Bertels, m.b.t. advies Cultuurhistorische Waardenkaart

Brief aan B&W m.b.t. Duitse woningen Oirschotsedijk

Brief aan B&W m.b.t. Duitse woningen Oirschotsedijk

Reactie op ontwerpbestemmingsplan V Limbeek-Woenselse Watermolen (Zoutstraat 2-4)

Reactie op ontwerpbestemmingsplan V Limbeek-Woenselse Watermolen (Zoutstraat 2-4)