Aanvulling op zienswijze bestemmingsplan Woensel-noord 2021 (i.c. honingraatcomplex Vaartbroek en Sint-Janskerk)

Aanvulling op zienswijze bestemmingsplan Woensel-noord 2021 (i.c. honingraatcomplex Vaartbroek en Sint-Janskerk)

reactie op mail Monthy Wieldraaijer m.b.t. sloop Gildebuurt

reactie op mail Monthy Wieldraaijer m.b.t. sloop Gildebuurt

Verwerving Duitse woningen door BioArt Labs

Verwerving Duitse woningen door BioArt Labs

mail naar wethouder Oosterveer m.b.t. Duitse woningen

mail naar wethouder Oosterveer m.b.t. Duitse woningen

Brief aan de fracties m.b.t. verleden en toekomst van Eindhoven

Brief aan de fracties m.b.t. verleden en toekomst van Eindhoven

Brief aan de gemeente, L. Bertels, m.b.t. advies Cultuurhistorische Waardenkaart

Brief aan de gemeente, L. Bertels, m.b.t. advies Cultuurhistorische Waardenkaart