Het Bestuur

Het bestuur van de Henri van Abbe Stichting wordt gevormd door de volgende personen: