Henri van Abbeprijs

De sigarenfabrikant Henri van Abbe leefde van 1880 tot 1940. Hij schonk Eindhoven in 1936 het Van Abbemuseum. Hij had een groot hart voor de stad, vandaar dat hij de naamgever van de stichting is. Met de bronzen Henri van Abbepenning en de ingelijste oorkonde eert de stichting iedere twee jaar een persoon of een groep mensen, die zich op een voorbeeldige wijze ingespannen heeft om de stad karakter en gezelligheid te geven. Eindhovenaren met het hart op de juiste plaats.

 • 2022: KEVN
  Op woensdag 16 november reikte onze voorzitter Wilbert Seuren de tweejaarlijkse Van Abbepenning 2022 uit aan de uitbaters van paviljoen KEVN in de Galileïstraat Eindhoven.
 • 2020: DomusDela
  DomusDela is het resultaat van een spannende en evenwichtige combinatie van restauratie, nieuwbouw en vernieuwbouw. De herontwikkeling getuigt van veel respect voor de betekenis en plaats van het gebouw in de Eindhovense gemeenschap. Veel oorspronkelijke functies van de gebouwen zijn zichtbaar gebleven, en geven door bescheiden en welgekozen architectonische ingrepen, ruimte voor een breed palet aan nieuwe functies
 • 2018: Prorail/NS/gemeente Eindhoven
  Prorail, de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Eindhoven hebben het wederopbouwmonument Station Eindhoven van architect Koen van der Gaast na vijftig jaar in ere hersteld. Bestaande architectonische elementen werden versterkt en de nieuwbouw betekende een aanzienlijke veruiming van de capaciteit van het station.
  (Bekijk hier een foto-impressie van de uitreiking in 2018)
 • 2016: mevrouw Annet Slaats
  Mevrouw Slaats heeft villa “Eikenoord”, die door de Henri van Abbe Stichting van de sloop werd gered, op voorbeeldige wijze met liefde en deskundigheid in de oorspronkelijke staat gerestaureerd.
  (Bekijk hier een foto-impressie van de uitreiking in 2016)
 • 2014: Jan Luiten (postuum)
  vanwege de oprechtheid, de inzet en enthousiasme waarmee hij zich jarenlang indringend bezig gehouden heeft met de stedenbouwkundige worsteling van Eindhoven
  (Bekijk hier een foto-impressie van de uitreiking in 2015)
 • 2012: Kerkelijke Instelling Erfgoed Glorieux
  vanwege de voortreffelijke wijze waarop deze instelling de restauratie van huize “De Burgh” aan de Geldropseweg in Eindhoven heeft gerealiseerd
  (Bekijk hier een kort videofragment op Youtube van de uitreiking in 2012)
 • 2010: woningcorporatie Trudo
  vanwege de voorbeeldige wijze waarop zij omgaat met het Eindhovense industriële erfgoed, getuige het nieuwe leven dat in De Lichttoren en in een aantal gebouwen op Strijp S werd en zal worden geblazen
  (Bekijk hier een kort videofragment op Youtube van de uitreiking in 2011)
 • 2008: Ben van Veelen, scheidend voorzitter van de Eindhovense Gemeentelijke Monumentencommissie
  vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van de monumentenzorg en op het gebied van het verbreiden van “historisch besef” onder de Eindhovense bevolking
 • 2006: woningstichting Woonbedrijf SWS/Hhvl
  wist bij de vernieuwing van de Woenselse wijk De Barrier de karakteristieke uitstraling te behouden
 • 2004: de Tongelrese actiegroep “De beuk erin”
  Met groot succes ijverden zij voor het behoud van het beukenlaantje aan deCelebeslaan, het natuurgebied Wasven en de daarin gelegen boerderij.
 • 2002: Jan van den Enden
  Hij gaf het historische landgoed Kortonjo aan de Aalsterweg zijn oude luister terug.
 • 2000: Sandra Janssen-Poelman
  vanwege haar minutieuze inventarisatie van alle Eindhovense kerken

De Henri van Abbepenning is een ontwerp van Olly de Vries-van Abbe (1935-2017).
De stichting hoopt de penning nog vaak aan dit soort voorbeeldige Eindhovenaren uit te mogen reiken.