Thema’s en werkgroepen

De Henri van Abbe Stichting heeft zijn activiteiten georganiseerd binnen een vijftal thema’s en een aantal ondersteunende activiteiten. Binnen elk thema zijn meerdere werkgroepen actief. Hieronder ziet u een schema van onze werkstructuur.

Thema Monumentale gebouwen en complexen, archeologie en cultureel en religieus erfgoed
Werkgroep Monumentale gebouwen en complexen
Werkgroep Archeologie en cultureel erfgoed
Werkgroep Religieus erfgoed

Thema Natuur en landschappen
Werkgroep Groen
Werkgroep Brainport Industries Campus
Werkgroep Overleg met de Klankbordgroep Genneper Parken
Werkgroep Overleg met Trefpunt Groen

Thema Openbare ruimte en kunst
Werkgroep Ruimtelijke kwaliteit
Werkgroep Kunst in de openbare ruimte

Thema Stedenbouwkundige dragers
Projectgroep Strijp S en T
Projectgroep Mariënhage
Projectgroep Clarissenklooster
Projectgroep Van der Meulen-Ansems terrein
Projectgroep Kerkje Philipsdorp

Thema Communicatie
Werkgroep Overleg met de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven
Werkgroep Overleg met de gemeente/provincie/Rijk

Ondersteunende activiteiten
Archief
Jaarverslag/overzicht activiteiten
Notulen deelnemersvergaderingen
Secretariaat
Financiën
Post
Website en social media
Juridische ondersteuning
Intern functioneren
Commissie Voordracht Henri van Abbeprijs
Commissie Van Abbelezing