Rondvraag CDA – Bescherming Middeleeuws erfgoed binnenstad 17 januari 2023

Rondvraag CDA – Meningsvorming 17 januari 2023
Bescherming Middeleeuws erfgoed binnenstad
Geacht college,
Inleiding
Recent zijn tweemaal middeleeuwse restanten in onze binnenstad ontdekt. Allereerst werd in oktober 2022 bovenin het pand Rechtestraat een vakwerkmuur met houten balken ontdekt. Een deel van deze muur bestaat uit zogenaamd vitselstek: gevlochten twijgjes, verstevigd met leem, welke mogelijk uit de 15e of 16e eeuw blijkt stammen.1
Daarnaast werd in december 2022 het nieuws bekend dat in een bakstenen muur tussen de panden van het Stratumseind een houten constructie is aangetroffen, die nóg ouder is. Het exacte bouwjaar is moeilijk vast te stellen, maar er wordt vanuit gegaan dat het uit omstreeks 1350 stamt.
Al weten we dat de stad Eindhoven minimaal uit 1232 stamt, zijn resten van voor de tachtigjarige oorlog zeer zeldzaam.2 Bij de grote stadsbrand in 1486, 1554 en daarna tijdens de Tachtigjarige Oorlog zijn namelijk veel gebouwen verloren gegaan.3 Daarnaast heeft vernieuwingsdrift in de 20ste en 21ste eeuw veel resterend erfgoed uit deze periode verwoest.
Aangezien in beide gevallen het ging om toeval vondsten tijdens een verbouwing, waarbij de eigenaren welwillend waren om onderzoek te laten verrichten, komt de vragen over bescherming in het nu en in de toekomst op. In beide gevallen is de monumentbeschrijving summier van deze gemeentelijke monumenten. Daarnaast is Stratumseind in geen enkele vorm beschermd, en dus ook de muur niet. Vandaar deze volgende vragen:
1. Is er toezicht op de verbouwing van oudere (monumentale) panden in de binnenstad? En wat voor vorm is dat? 2. Indien niet, is het college bereid dit standaard op te nemen in de vergunningsprocedure voor de verbouwing van panden in de binnenstad? 3. Na ontdekking en datering, komt de vraag op over toekomstige bescherming. Aangezien de nieuwe vondsten niet zijn opgenomen in de zeer summiere monumentbeschrijving van de gemeentelijke monumenten, zijn deze niet beschermd. Hoe wil de gemeente deze twee unieke vondsten op korte termijn beschermen? 4. Wil het college de monumentbeschrijving van andere panden in de binnenstad kritisch tegen het licht houden? Zeker als er reeds voor deze panden extra bouwhistorische informatie bekend is, om zo ons erfgoed beter te beschermen? 5. Wil het college met de Van Abbe Stichting in gesprek gaan om lacunes in de beschrijving en bescherming van monumentale panden in binnenstad op korte termijn aan te passen?

Namens de fractie CDA,
Niels Groot, raadslid

 

1 Eindhovens dagblad 28-10-2022
2 https://studio040.nl/nieuws/artikel/middeleeuwse-muur-ontdekt-op-stratum
3 https://www.brabantserfgoed.nl/page/14581/de-eindhovense-stadsbranden-van-1486-en-1554