In memoriam: Peter van den Baar (1941-2020)

Drie weken geleden maakte Peter aan het Dagelijks Bestuur van onze Stichting bekend dat hij ziek was en het niet lang meer zou maken. Daarna droeg hij zijn voorzitterschap over aan onze vice voorzitter Marc van Abbe en haastte hij zich nog om een goede nieuwe voorzitter te zoeken. Tot het laatst bleef hij bij onze stichting, zijn Stichting betrokken. “Wie wordt voorzitter van de Evoluon Projectgroep? Greetje Heijmans moet benoemd worden in het DB. Ik heb een nieuwe vergaderlocatie geregeld!”

Hij kon zijn Stichting maar moeilijk loslaten en wij hem.

Peter van den Baar heeft heel veel gedaan voor de Henri van Abbe Stichting en daarmee voor Eindhoven. Zijn unieke netwerk in alle Eindhovense geledingen, sport, zorg, stadsbestuur maakte van hem een onvervangbare octopus, die aan alle voor ons belangrijke draadjes kon trekken. Hij deed dat als vrijwilliger altijd zonder enig zelfbelang, al deed hij het ook wel erg graag. Onze Stichting verschafte hem, na zijn politieke carrière, een prachtig podium om Eindhoven te dienen en bij alle belangrijke beslissingen vooraan te zitten. Het heeft onze Stichting en de stad geen windeieren gelegd: Natlab, Energiecentrale, TAC-gebouw, Eikenburg, Strijp S, Victoriakwartier. Al deze plekken zouden er anders uit gezien hebben zonder Peter van den Baar.

De deelnemers zijn hem dankbaar. We verliezen een aimabele stoomwals. Als het linksom niet ging was er rechts nog wel een weggetje. Een salut aan Ria, de kinderen en kleinkinderen.

Zo’n  voorzitter vinden we niet meer.