In memoriam: Tonnie van de Rijdt (1943-2021)

Na een nare ziekteperiode, die fysiek, maar ook mentaal veel van haar vroeg, is op 13 mei Tonnie van de Rijdt van ons heen gegaan. Tonnie was als belangrijkste archeologe al sinds 2008 aan de Henri van Abbe Stichting verbonden. We hebben vaak van haar archeologische kennis mogen profiteren. Wat kenmerkend was, waren haar punctualiteit, correctheid en intelligentie. Bovendien kon je Tonnie om een boodschap sturen. Ze liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. De gemeentelijke overheid gaat een geducht archeologisch tegenstrever en een vat vol Eindhoven-kennis missen. Toen de stadsarcheoloog Nico Arts door een conflict buiten spel gezet dreigde te worden, nam zij het manmoedig voor hem op. De Stichting steunde haar van harte.

Als Henri van Abbe Stichting zijn we Tonnie van de Rijdt dank verschuldigd. Het zal niet meevallen om in haar plek een even capabele als rechtschapen archeoloog te vinden. We wensen de familie veel sterkte en we zullen haar werk de komende eeuw met verve voortzetten!