Memo wethouder Seuren m.b.t. planning verkoopproces Falconcrest

Memo wethouder Seuren m.b.t. planning verkoopproces Falconcrest