Onderhoudsarmoede

College Burgemeester en wethouders
en de gemeenteraad van Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB  Eindhoven

Eindhoven 3 februari 2023
Betreft: onderhoudsarmoede

Geachte dames en heren,

Wij vragen uw aandacht voor de fysieke toestand van een tweetal gebouwen in Eindhoven.

Bokt 18 in Woensel en Vestdijk 145-149 in Stratum zijn gemeentelijke monumenten.

 

Achtergronden:

In 2020 schreven wij u over Bokt 18 het volgende:

De boerderij op Bokt 18 in Woensel is al in 1994 aangewezen als gemeentelijk monument. Deze boerderij “ondersteunt het landelijke karakter van Bokt” aldus de redengevende omschrijving.
Diverse boerderijen op Bokt werd in de afgelopen twintig jaar door een aantal villa-achtige gebouwen vervangen. Zo werd de achtergevel van een gemeentelijk monument per ongeluk omver geduwd. Dat was reden om daarvoor bouwvergunningen te verlenen. Bokt 18 is enkele jaren geleden voorzien van een nooddak, omdat die gedeeltelijk was ingestort. De kans op vandalisme was toen levensgroot.
Nu het dierenpark “Falconcrest” wordt verplaatst naar de Eindhovenseweg wordt het tijd, om de boerderij op Bokt 18 te restaureren en verpaupering en vandalisme geen kans te geven.

Wij hebben vernomen dat de boerderij (of wat er nog van over is) zal worden verkocht. Daarbij wordt dan de eis gesteld, dat de toekomstige koper het bouwwerk dient te restaureren/renoveren. Deze eis lijkt ons onredelijk, omdat onze stichting al meer dan tien jaar pleit voor herstel van de schade die is opgetreden door achterstallig onderhoud door de eigenaar (de gemeente).

Om te voorkomen dat hier opnieuw een villa-achtig pand wordt gebouwd in plaats van de bestaande maar vervallen boerderij, verzoeken wij u om alles in het werk te stellen om de boerderij met de bestaande materialen te herstellen.

Wij zijn graag bereid om samen met de gemeentelijke deskundige een bezoek aan het pand te brengen om de situatie te kunnen beoordelen en mogelijk advies te geven over herstel of restauratie.

 

Het dak van de voormalige sigarenfabriek Blomhof aan de Vestdijk 141 in Stratum is na reclames onzerzijds provisorisch gedicht.

Mevrouw T. van Lokven mailde ons in februari 2021 hierover:

Betreft oud dak sigarenfabriek, bovenverdieping was al niet in gebruik vanwege slechte staat dak (houten balklaag, bekleed met houten delen -mastiek en grindballast waarop groenaangroei. (dak is niet begaanbaar). Houten draagbalk in buitengevel is doorgerot en vanwege gewicht dak en sneeuwballast afgelopen nacht afgebroken en deels losgekomen. Balk is deels blijven hangen op schoorsteen en draagt dakconstructie voor een gedeelte. Voor morgenvroeg(maandag) eerste werk zijn stutmaterialen besteld – gaan dak veilig stellen door naastliggende balken met stempels te ondersteunen, waarna een bouwzeil wordt aangebracht om regen-en smeltwater op te vangen en af te voeren. Hierna wordt losgekomen balk veilig gesteld door te onderstempelen. Onderliggende ruimten lopen nog geen gevaar (wel waterschade), houten vloerdelen worden door stalen HWA* profielen op stalen kolommen naar betonnen begane vloer ondersteund.

Ook in dit geval verzoeken wij u dit gebouw deugdelijk te herstellen, dus niet met noodmaterialen. Hiermee wordt voorkomen dat het gebouw opnieuw schade zal oplopen ten gevolge van regen en vorst. De voormalige sigarenfabriek Blomhof is onderdeel van het monumentale complex aan de Vestdijk 145-149 en verdient naar onze mening een grote onderhoudsbeurt.

 

 

De Henri van Abbe Stichting heeft u al sinds 2010 gevraagd maatregelen tegen verval te nemen en de boerderij en de voormalige sigarenfabriek te renoveren. Wij vragen u nu om het onderhoud en herstel zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.
Wij zenden u deze brief als bewaker van het erfgoed in Eindhoven. Wij zijn en blijven bezorgd om het monumentale erfgoed en zijn zodoende altijd in de weer om de stad levendig en aangenaam te houden.

Met vriendelijke groeten,
namens de Henri van Abbe Stichting

 

drs. W.S. Seuren
Voorzitter

 

drs. M.T. Hermanussen, secretaris

 

*(hemelwaterafvoer JH)