Abri Rietveld

Uit onze notulen:

7 juni 2017

De abri aan de Wal is voorlopig gered. Er is door de gemeente geld beschikbaar gesteld.

26 april 2017

De werkgroep heeft een brief aan de Raad gestuurd waarin gepleit wordt voor het behoud
van de abri van Rietveld. Er wordt daarbij opgemerkt, dat de keuzes die de (nieuwe) cultuurstichting
maakt voor de toekenning van gemeentelijke subsidies vaak geheel onduidelijk en
onbegrijpelijk zijn.

17 april 2007

Er wordt gewerkt aan de plaatsing op de monumentenlijst van de abri van Rietveld.

19 januari 2007

De Henri van Abbestichting treft voorbereidingen voor de aanvraag tot plaatsing op de monumentenlijst de abri van Rietveld.

31 oktober 2006

De abri wordt door de Henri van Abbestichting voorgedragen als gemeentelijk monument.

Project: Abri Rietveld
Adres: Wal, Eindhoven
Bouwjaar: 
1962, in 1965 geplaatst op de Jan Heynslaan, later verplaatst naar de Wal
Probleem:
De abri zou opnieuw verplaatst dreigen te worden. Later zou de subsidie voor de exposities door de gemeente worden ingetrokken.
Doel: Handhaving van de abri aan de Wal en voordragen als gemeentelijk monument. Daarnaast het handhaven van de subsidieverstrekking.
Resultaat: De abri is blijven staan, is geen monument geworden en de subsidieverstrekking is gecontinueerd.