Beoordelen van bestemmingsplannen

Uit onze notulen:

13 maart 2019

Cultuurhistorische Waardenkaart en ontwerpbestemmingsplan Tongelre buiten de Ring: de cultuurhistorische waardenkaart schiet tekort wat betreft de beschrijving van de kwaliteit van de radialen. Fons en Marcel hebben een concept opgesteld voor de cultuurhistorische beschrijving en waardering van de Tongelresestraat buiten de Ring. Onze reactie op het ontwerpbestemmingsplan moet uiterlijk 10 april bij de gemeente binnen zijn. Fons doet een voorzet voor een zienswijze en belegt samen met Hans een gesprek met Remon Aarts.
Na de Tongelresestraat staan de Hoogstraat, Gestelsestraat en Blaarthemseweg op het programma. Na Gestel wordt Strijp bekeken.

19 december 2018

Wij hebben geen problemen met de bebouwing van de terreinen Vogelzang en Van de Ven & C.o. Vanuit de buurt komen nogal wat bezwaren.
De plangrens van het ontwerpbestemmingsplan voor een nieuwbouwplan bij het Mimosaplein loopt dwars door de Don Boscokerk. Dit zal later op problemen kunnen stuiten. Wij hebben deze plannen niet er inzage gehad.
Schuttersbosch is een experimenteergebied in het kader van het nieuwe welstandsbeleid. Individuele belangen botsen met collectieve belangen. Als maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, komt het beeldkwaliteitsplan zwaar onder druk te staan, zoals eerder al werd vermoed.

6 juni 2018

De uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Strijp R zien er goed uit.

15 november 2017

Wij hebben onze zienswijze gegeven op het bestemmingsplan van Strijp S. Er is overleg geweest met Strijp Park Beheer. Het oude deel van gebouw SX wordt als ‘karakteristiek’ opgenomen. Het blijkt niet mogelijk om in dit bestemmingsplan relaties te leggen met Strijp T en Strijp R. Op Strijp S lopen drie voorstellen voor woontorens, waarvan twee aan het spoor. Over de derde toren bij het NatLab (Meijer) is nog niet eerder gesproken en staat nu op de verbeelding van het bestemmingsplan. De grond werd al in 2016 verkocht. Hier verrijst gebouw F met 220 woningen. St. Trudo gaat drie gebouwen optrekken, waaronder een toren in het groen bij de samenkomst van Kastanjelaan en Iepenlaan.

15 november 2017

Er loopt een pilotproject van een jaar waarbij wij behalve de bestemmingsplannen ook de aanvragen voor omgevingsvergunningen van monumentenpanden in een vroeger stadium ter inzage krijgen.

11 oktober 2017

Er is gesproken over het bestemmingsplan Bosrijk.
Er is een bouwaanvraag ingediend voor drie bouwprojecten, direct naast het spoor. Het bestemmingsplan is inmiddels gepresenteerd. Bij het laatste overleg bleek Toon de Koning niet te spreken over onze opmerkingen over het plan voor toren Nico.

30 augustus 2017

Voor Strijp-S is een zienswijze naar de gemeente gestuurd.

19 juli 2017

De werkgroep Strijp S heeft een zienswijze ingediend. Daarin staat onder andere: de driehoek Veemgebouw, Klokgebouw en Hoge Rug moet beeldbepalend blijven. Het begrip “karakteristiek” is niet uitgewerkt. Door verdichting van de bebouwing zal er maar weinig ruimte overblijven voor evenementen.
Er zijn plannen om de verbinding tussen Strijp S en Strijp T te verbeteren door de aanleg van een groenzone. Over een eventuele verhoging/verlenging van het Strijps Bultje wordt nagedacht.

19 juli 2017

Er is geen rekening gehouden met de historische plaats van de kapel op het Severeind. Archeologisch is van deze kerk/kapel mogelijk nog iets terug te vinden. Aangetekend wordt, dat het hoog tijd is dat de gemeente de archeologische waardenkaart uit 2008 vernieuwt. We zullen een zienswijze voor dit bestemmingsplan indienen.

7 juni 2017

Het tekort aan tijd is voor ons een algemeen probleem. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en
krijgen vaak pas in een late fase inzage in de plannen.
Wij kregen dit plan ter beoordeling in de voorfase, maar met slechts een week om te reageren.
We hebben een voorlopige reactie gestuurd. Het plan komt 11 juli in de raad.
Er is een uitnodiging gekomen van Strijp Park Beheer over de bouwplannen. Daarvoor is
o.m. ook TGE uitgenodigd.

15 maart 2017

Het is zaak bij de nieuwe bestemmingplannen goed te kijken of alle culturele waarden zijn
meegenomen. Dit moet gebeuren in samenspraak tussen de verschillende projectgroepen.
Het beoordelen van de bestemmingsplannen kost veel tijd.

Project: Beoordelen van bestemmingsplannen
Adres: n.v.t.
Bouwjaar:
n.v.t.
Probleem:
Aanvankelijk kon de stichting slechts reactief haar standpunt kenbaar maken m.b.t. bestemmingsplannen
Doel: In overleg met de gemeente komen tot een pro-actieve aanpak
Resultaat: De gemeente stuurt de bestemmingsplannen ter kennis van de Van Abbe Stichting en we kunnen in een vroegtijdigd stadium onze reactie kenbaar maken. Daarmee is dit project afgerond.

 • Aanvulling op zienswijze bestemmingsplan Woensel-noord 2021 (i.c. honingraatcomplex Vaartbroek en Sint-Janskerk)
  6 mei 2022

  Aanvulling op zienswijze bestemmingsplan Woensel-noord 2021 (i.c. honingraatcomplex Vaartbroek en Sint-Janskerk)

 • Reactie op Voorontwerpbestemmingsplan Deelgebieden Woensel-Zuid 2021
  26 oktober 2021

  Reactie op Voorontwerpbestemmingsplan Deelgebieden Woensel-Zuid 2021

 • Reactie op ontwerpbestemmingsplan V Limbeek-Woenselse Watermolen (Zoutstraat 2-4)
  9 augustus 2021

  Reactie op ontwerpbestemmingsplan V Limbeek-Woenselse Watermolen (Zoutstraat 2-4)

 • Reactie op ontwerpbestemmingsplan Woensel-Noord 2021
  2 augustus 2021

  Reactie op ontwerpbestemmingsplan Woensel-Noord 2021

 • Reactie op Voorontwerpbestemmingsplan Woensel Noord 2021
  2 augustus 2021

  Reactie op Voorontwerpbestemmingsplan Woensel Noord 2021

 • Vastgesteld bestemmingsplan Lichthoven fase 2
  30 juni 2021

  Vastgesteld bestemmingsplan Lichthoven fase 2

 • Vastgesteld bestemmingsplan Lichthoven fase 1 (kavel A)
  30 juni 2021

  Vastgesteld bestemmingsplan Lichthoven fase 1 (kavel A)

 • Brief van de provincie m.b.t. wijzigen plan Lichthoven 2 (Dommelzone)
  15 juni 2021

  Brief van de provincie m.b.t. wijzigen plan Lichthoven 2 (Dommelzone)

 • Reactie op Ontwerpbestemmingsplannen De Majoor, HOV3 en XIV Buitengebied
  25 mei 2021

  Reactie op Ontwerpbestemmingsplannen De Majoor, HOV3 en XIV Buitengebied

 • Reactie HvAS op ontwerpbestemmingsplan Kerkdorp acht 2021
  18 mei 2021

  Reactie HvAS op ontwerpbestemmingsplan Kerkdorp acht 2021

 • Reactie op ontwerpbestemmingsplan Kapelbeemd-GDC Zuid 2021
  8 mei 2021

  Reactie op ontwerpbestemmingsplan Kapelbeemd-GDC Zuid 2021

 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lichthoven fase 2
  13 april 2021

  Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lichthoven fase 2

 • Reactie HvAS op ontwerpbestemmingsplan Tongelre binnen de Ring 2020
  1 maart 2021

  Reactie HvAS op ontwerpbestemmingsplan Tongelre binnen de Ring 2020

 • Reactie HvAS op ontwerpbestemmingsplan Flight Forum 2020
  25 februari 2021

  Reactie HvAS op ontwerpbestemmingsplan Flight Forum 2020

 • Zienswijze HvAS op ontwerpbestemmingsplan Lichthoven fase 1 (kavel A)
  22 februari 2021

  Zienswijze HvAS op ontwerpbestemmingsplan Lichthoven fase 1 (kavel A)

 • Reactie op conceptbestemmingsplan Campinaterrein
  18 februari 2021

  Reactie op conceptbestemmingsplan Campinaterrein

 • bestemmingsplan IV Gestel binnen de Ring 2007 – Hessen Kasselstraat 6-8
  3 februari 2021

  bestemmingsplan IV Gestel binnen de Ring 2007 – Hessen Kasselstraat 6-8

 • Brief aan de gemeente m.b.t. Bestemmingsplan Lichthoven fase 1
  16 januari 2021

  Brief aan de gemeente m.b.t. Bestemmingsplan Lichthoven fase 1

 • Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 – Hartje Eindhoven
  8 december 2020

  Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 – Hartje Eindhoven

 • reactie op vooroverleg Hessen Kasselstraat 4
  3 december 2020

  reactie op vooroverleg Hessen Kasselstraat 4

 • Reactie op voorontwerpbestemmingsplan Lichthoven fase 1
  26 november 2020

  Reactie op voorontwerpbestemmingsplan Lichthoven fase 1

 • Aanvullende reactie op voorontwerpbestemmingsplan Strijp, Gestel, Stratum binnen de Ring en Bloemenbuurt-Zuid 2020
  23 oktober 2020

  Aanvullende reactie op voorontwerpbestemmingsplan Strijp, Gestel, Stratum binnen de Ring en Bloemenbuurt-Zuid 2020

 • Reactie op conceptbestemmingsplan Brabant Water
  16 oktober 2020

  Reactie op conceptbestemmingsplan Brabant Water

 • Reactie op Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Kerkakkerstraat
  16 oktober 2020

  Reactie op Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Kerkakkerstraat

 • Reactie Stichting Draaipunt m.b.t. onze reactie op Bestemmingsplan Langdonkenstraat
  10 oktober 2020

  Reactie Stichting Draaipunt m.b.t. onze reactie op Bestemmingsplan Langdonkenstraat

 • Reactie op voorontwerpbestemmingsplan Strijp, Gestel, Stratum binnen de Ring en Bloemenbuurt-Zuid 2020
  6 oktober 2020

  Reactie op voorontwerpbestemmingsplan Strijp, Gestel, Stratum binnen de Ring en Bloemenbuurt-Zuid 2020

 • Reactie op brief Stichting Draaipunt m.b.t. onze reactie op Bestemmingsplan Langdonkenstraat
  1 oktober 2020

  Reactie op brief Stichting Draaipunt m.b.t. onze reactie op Bestemmingsplan Langdonkenstraat

 • Reactie op voorontwerpbestemmingsplan II Centraal Woensel (Koning Arthurlaan)
  29 september 2020

  Reactie op voorontwerpbestemmingsplan II Centraal Woensel (Koning Arthurlaan)

 • Reactie Stichting Draaipunt op brief HvAs Draaipunt/Philipsdorp/Langdonkenstraat
  24 september 2020

  Reactie Stichting Draaipunt op brief HvAs Draaipunt/Philipsdorp/Langdonkenstraat

 • Reactie op mail mevrouw Van Schie m.b.t. brief HvAs Draaipunt/Philipsdorp/Langdonkenstraat
  17 september 2020

  Reactie op mail mevrouw Van Schie m.b.t. brief HvAs Draaipunt/Philipsdorp/Langdonkenstraat

 • Mail mevrouw Van Schie m.b.t. brief HvAs Draaipunt/Philipsdorp/Langdonkenstraat
  3 september 2020

  Mail mevrouw Van Schie m.b.t. brief HvAs Draaipunt/Philipsdorp/Langdonkenstraat

 • Reactie op voorontwerpbestemmingsplan IV Stratum buiten de Ring 2019 (Tivoliterrein)
  1 september 2020

  Reactie op voorontwerpbestemmingsplan IV Stratum buiten de Ring 2019 (Tivoliterrein)

 • Reactie op voorontwerpbestemmingsplan II TU/e Science Park 2020 (studentenhuisvesting)
  1 september 2020

  Reactie op voorontwerpbestemmingsplan II TU/e Science Park 2020 (studentenhuisvesting)

 • Reactie op brief Stichting Draaipunt m.b.t. onze reactie op Bestemmingsplan Langdonkenstraat
  9 augustus 2020

  Reactie op brief Stichting Draaipunt m.b.t. onze reactie op Bestemmingsplan Langdonkenstraat

 • Brief Stichting Draaipunt m.b.t. onze reactie op Bestemmingsplan Langdonkenstraat
  26 juli 2020

  Brief Stichting Draaipunt m.b.t. onze reactie op Bestemmingsplan Langdonkenstraat

 • Bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat)
  25 mei 2020

  Raadsvoorstel Vaststellen bp VI De Bergen Deken van Somerenstraat
  Bijlage 1 – Bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat)
  Bijlage 2 – Verbeelding VI De Bergen

 • Vaststelling bp IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)
  25 mei 2020

  Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bp IV De Bergen Heilige Geeststraat – Willemstraat
  Vaststelling bp IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)
  Verbeelding IV De Bergen

 • Vaststelling bestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)
  25 mei 2020

  Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)
  Vaststelling bestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)
  Verbeelding I Philipsdorp

 • Reactie op voorontwerpbestemmingsplan Lichthoven fase 2
  21 april 2020

  Reactie op voorontwerpbestemmingsplan Lichthoven fase 2

 • Reactie op Paraplubestemmingsplan Waterberging 2020
  29 januari 2020

  Reactie op Paraplubestemmingsplan Waterberging 2020

 • Reactie op Ontwerpbestemmingsplan IV Stratum binnen de Ring II (Stuiverstraat 82-88)
  27 januari 2020

  Reactie op Ontwerpbestemmingsplan IV Stratum binnen de Ring II (Stuiverstraat 82-88)

 • Reactie op Ontwerpbestemmingsplan I Oud-Woensel (Kronehoefstraat-Van Brakelstraat)
  24 januari 2020

  Reactie op Ontwerpbestemmingsplan I Oud-Woensel (Kronehoefstraat-Van Brakelstraat)

 • Ontvangstbevestiging zienswijze bestemmingsplan Langdonkenstraat
  8 januari 2020

  Ontvangstbevestiging zienswijze bestemmingsplan Langdonkenstraat

 • Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)
  21 december 2019

  Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)

 • Reactie op Voorontwerpbestemmingsplan Prinsejagt-Driehoeksbos 2019
  26 oktober 2019

  Reactie op Voorontwerpbestemmingsplan Prinsejagt-Driehoeksbos 2019

 • Reactie op Voorontwerpbestemmingsplan Stationsplein-Zuid
  20 oktober 2019

  Reactie op Voorontwerpbestemmingsplan Stationsplein-Zuid

 • Reactie op concept ontwerpbestemmingsplan Philipsdorp Langdonkenstraat
  25 september 2019

  Reactie op concept ontwerpbestemmingsplan Philipsdorp Langdonkenstraat

 • Reactie op ontwerpbestemmingsplan VIII Stratum binnen de Ring 2007 (Lidl-supermarkt Hofdijkstraat)
  20 mei 2019

  Reactie op ontwerpbestemmingsplan VIII Stratum binnen de Ring 2007 (Lidl-supermarkt Hofdijkstraat)

 • Zienswijze m.b.t. voorontwerpbestemmingsplan Strijp buiten de ring 2019
  5 mei 2019

  Zienswijze m.b.t. voorontwerpbestemmingsplan Strijp buiten de ring 2019

 • Zienswijze m.b.t. voorontwerpbestemmingsplan Tongelre buiten de ring 2019
  8 april 2019

  Zienswijze m.b.t. voorontwerpbestemmingsplan Tongelre buiten de ring 2019

 • Standpunt gemeente Eindhoven op zienswijze m.b.t. bestemmingsplan Strijp-S
  7 februari 2018

 • Zienswijze m.b.t. voorontwerpbestemmingsplan De Hurk/Croy
  20 juli 2017

  Zienswijze m.b.t. voorontwerpbestemmingsplan De Hurk/Croy

 • Zienswijze m.b.t. voorontwerpbestemmingsplan Strijp-S
  20 juli 2017

  Zienswijze m.b.t. voorontwerpbestemmingsplan Strijp-S