Beoordelen van bestemmingsplannen

Uit onze notulen:

13 maart 2019

Cultuurhistorische Waardenkaart en ontwerpbestemmingsplan Tongelre buiten de Ring: de cultuurhistorische waardenkaart schiet tekort wat betreft de beschrijving van de kwaliteit van de radialen. Fons en Marcel hebben een concept opgesteld voor de cultuurhistorische beschrijving en waardering van de Tongelresestraat buiten de Ring. Onze reactie op het ontwerpbestemmingsplan moet uiterlijk 10 april bij de gemeente binnen zijn. Fons doet een voorzet voor een zienswijze en belegt samen met Hans een gesprek met Remon Aarts.
Na de Tongelresestraat staan de Hoogstraat, Gestelsestraat en Blaarthemseweg op het programma. Na Gestel wordt Strijp bekeken.

19 december 2018

Wij hebben geen problemen met de bebouwing van de terreinen Vogelzang en Van de Ven & C.o. Vanuit de buurt komen nogal wat bezwaren.
De plangrens van het ontwerpbestemmingsplan voor een nieuwbouwplan bij het Mimosaplein loopt dwars door de Don Boscokerk. Dit zal later op problemen kunnen stuiten. Wij hebben deze plannen niet er inzage gehad.
Schuttersbosch is een experimenteergebied in het kader van het nieuwe welstandsbeleid. Individuele belangen botsen met collectieve belangen. Als maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, komt het beeldkwaliteitsplan zwaar onder druk te staan, zoals eerder al werd vermoed.

6 juni 2018

De uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Strijp R zien er goed uit.

15 november 2017

Wij hebben onze zienswijze gegeven op het bestemmingsplan van Strijp S. Er is overleg geweest met Strijp Park Beheer. Het oude deel van gebouw SX wordt als ‘karakteristiek’ opgenomen. Het blijkt niet mogelijk om in dit bestemmingsplan relaties te leggen met Strijp T en Strijp R. Op Strijp S lopen drie voorstellen voor woontorens, waarvan twee aan het spoor. Over de derde toren bij het NatLab (Meijer) is nog niet eerder gesproken en staat nu op de verbeelding van het bestemmingsplan. De grond werd al in 2016 verkocht. Hier verrijst gebouw F met 220 woningen. St. Trudo gaat drie gebouwen optrekken, waaronder een toren in het groen bij de samenkomst van Kastanjelaan en Iepenlaan.

15 november 2017

Er loopt een pilotproject van een jaar waarbij wij behalve de bestemmingsplannen ook de aanvragen voor omgevingsvergunningen van monumentenpanden in een vroeger stadium ter inzage krijgen.

11 oktober 2017

Er is gesproken over het bestemmingsplan Bosrijk.
Er is een bouwaanvraag ingediend voor drie bouwprojecten, direct naast het spoor. Het bestemmingsplan is inmiddels gepresenteerd. Bij het laatste overleg bleek Toon de Koning niet te spreken over onze opmerkingen over het plan voor toren Nico.

30 augustus 2017

Voor Strijp-S is een zienswijze naar de gemeente gestuurd.

19 juli 2017

De werkgroep Strijp S heeft een zienswijze ingediend. Daarin staat onder andere: de driehoek Veemgebouw, Klokgebouw en Hoge Rug moet beeldbepalend blijven. Het begrip “karakteristiek” is niet uitgewerkt. Door verdichting van de bebouwing zal er maar weinig ruimte overblijven voor evenementen.
Er zijn plannen om de verbinding tussen Strijp S en Strijp T te verbeteren door de aanleg van een groenzone. Over een eventuele verhoging/verlenging van het Strijps Bultje wordt nagedacht.

19 juli 2017

Er is geen rekening gehouden met de historische plaats van de kapel op het Severeind. Archeologisch is van deze kerk/kapel mogelijk nog iets terug te vinden. Aangetekend wordt, dat het hoog tijd is dat de gemeente de archeologische waardenkaart uit 2008 vernieuwt. We zullen een zienswijze voor dit bestemmingsplan indienen.

7 juni 2017

Het tekort aan tijd is voor ons een algemeen probleem. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en
krijgen vaak pas in een late fase inzage in de plannen.
Wij kregen dit plan ter beoordeling in de voorfase, maar met slechts een week om te reageren.
We hebben een voorlopige reactie gestuurd. Het plan komt 11 juli in de raad.
Er is een uitnodiging gekomen van Strijp Park Beheer over de bouwplannen. Daarvoor is
o.m. ook TGE uitgenodigd.

15 maart 2017

Het is zaak bij de nieuwe bestemmingplannen goed te kijken of alle culturele waarden zijn
meegenomen. Dit moet gebeuren in samenspraak tussen de verschillende projectgroepen.
Het beoordelen van de bestemmingsplannen kost veel tijd.

Project: Beoordelen van bestemmingsplannen
Adres: n.v.t.
Bouwjaar:
n.v.t.
Probleem:
Aanvankelijk kon de stichting slechts reactief haar standpunt kenbaar maken m.b.t. bestemmingsplannen
Doel: In overleg met de gemeente komen tot een pro-actieve aanpak
Resultaat: De gemeente stuurt de bestemmingsplannen ter kennis van de Van Abbe Stichting en we kunnen in een vroegtijdigd stadium onze reactie kenbaar maken. Daarmee is dit project afgerond.