Berkenhuisje Genneper Parken

Uit onze notulen:

13 januari 2010

Er wordt een bouwkundig onderzoek ingesteld naar de staat van het Berkenhuisje. Ook zullen juridische en historische facetten van het probleem worden bekeken.

18 november 2009

Er is veel te doen over het huisje van schilder Jacobs. Dat werd gedoogd tot de dood van de  weduwe. Daarna zou het worden gesloopt. Er wordt in de stad actie gevoerd tegen de sloop; zelfs de gemeenteraad maakt er zich druk over. Het pand is in zo’n slechte toestand, dat het alleen behouden kan blijven door het te slopen en opnieuw op te trekken. Maar dan is het niet langer het oude gebouw, omdat de nieuwbouw zal moeten worden aangepast aan een nieuwe gebruiker. Daarnaast vormt de ecologische boerderij er tegenover tegenwoordig het centrum van Gennep en is het verkeer daar ter plaatse toegenomen. Extra ruimte is daarom toe te juichen. Het advies van onze werkgroep is: breek maar af, dat is beter voor het groene geheel.

Project: Berkenhuisje Genneper Parken
Adres: Tongelreeppad 2, Eindhoven
Bouwjaar:
1949
Probleem:
Het Berkenhuisje, het voormalige theehuisje van de familie Van Abbe, zou conform afspraken gesloopt worden en het terrein teruggegeven aan de natuur van Genneper Parken
Doel: mede bewerkstelligen dat dit besluit wordt uitgevoerd
Voorlopig resultaat: Het pandje is niet gesloopt. De gemeente heeft in 2010 beslist dat het Berkenhuisje voor de periode van vijf jaar als ‘Artists in Residence’-voorziening door de Stichting Ruimte zal worden geëxploiteerd. Daartoe is het Berkenhuisje voor 30.000 euro gerenoveerd. Tegenwoordig functioneert het houten gebouw als Bed & Breakfast. Daarmee is de periode 2010-2015 met vijf jaar verlengd tot 2020, hetgeen tegen het beleid van de gemeente Eindhoven is. De gemeente heeft een conflict met de stichting Ruimte. Onze stichting is nog steeds van mening dat het Berkenhuisje gesloopt dient te worden, ingevolge indertijd gemaakte afspraken en het terrein terug gegeven dient te worden aan de natuur van Genneper Parken.