Blauwververij en oude panden Sint-Jorislaan

Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Brabant is café Strauss (Sint-Jorislaan 80-82) “van historisch belang vanwege de ligging in het centrum van de voormalige gemeente Stratum”.

Uit onze notulen:

18 juli 2012

Een van de vier laagbouwpandjes (eigendom van Herman van Herwaarden) is inmiddels gesloopt. Door een misverstand in de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit is nu toegestaan, dat de drie resterende pandjes (met uitzondering van de voorgevels) mogen worden uitgebreid en herbouwd. Het resultaat is weer, dat we hier een aantal antiek ogende geveltjes mogen bewonderen.

Project: Blauwververij en oude panden Sint-Jorislaan
Adres: Sint-Jorislaan, Eindhoven
Bouwjaar: blauwververij: 1872/1873, Sint-Jorislaan 74-78: 1865
Probleem: Er bestond dreiging voor sloop van de fabriek en de arbeiderswoningen.
Doel: behoud en bescherming van dit bijzondere stukje Eindhoven
Resultaat: De blauwververij is op een goede manier gerestaureerd. De woningen daarentegen zijn, behoudens voor- en zijgevels volledig gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De gevels zijn bovendien iets verhoogd om tegemoet te komen aan de wooneisen. De monumentale waarde van dit zeer bijzondere complex van arbeiderswoningen is onherstelbaar geweld aangedaan en daarmee naar onze mening niet meer monumentwaardig.