Boerderij De Kronehoef

Boerderij De Kronehoef is na een brand in 1883 herbouwd, maar heeft een veel langere historie die teruggaat tot de middeleeuwen. De prins van Oranje zou er eigenaar van geweest zijn. De boerderij is de naamgever van de straat en de wijk.

Uit onze notulen:

24 april 2019

Er bestaat nog een zeer kleine kans dat de kopgevel bij de sloop gespaard kan worden.

13 maart 2019

Ontwikkelaar Hellings zal op 20 maart met ons praten.

25 april 2018

Binnenkort vindt een gesprek plaats met de ontwikkelaars van de Kronehoef.

14 maart 2018

Vergunning voor bouw (en sloop) van Kronehoef is aangevraagd. Wij gaan met de ontwikkelaar praten, maar het pand heeft geen enkele bescherming.

30 augustus 2017

De gemeenteraad heeft besloten dat het antwoord van B & W op onze brief over de sloop van boerderij Kronehoef aan de raad ter kennis moet worden gebracht. Dit antwoord is echter nog niet aan ons verzonden.

29 januari 2014

Er zal worden gekeken naar de plannen voor Kronehoef. Wordt de boerderij gesloopt, verbouwd, of is sprake van verkaveling van het terrein?

7 maart 2012

Boerderij Kronehoef dreigt te worden gesloopt. Het gebouw heeft geen architectonische waarde, maar is van belang vanwege haar geschiedenis en als naamgever van de buurt. Wij zullen moeite doen om in overleg met de ontwikkelaar te komen.

18 mei 2011

De gemeente schijnt de boerderij te willen betrekken bij een groter project na het vertrek van de radiateurenfabriek aan de Frankrijkstraat. In de gaten houden!

21 juli 2010

De investeerder blijkt toch nog interesse te hebben (en heeft dit aan wethouder Fiers kenbaar gemaakt). Dus in de gaten houden.

26 mei 2010

Oude plannen zijn van de baan maar de investeerder blijkt toch interesse te hebben (en heeft dit aan wethouder Fiers kenbaar gemaakt). Dus in de gaten houden.

13 januari 2010

Het plan voor huisvesting van mensen met een beperking is door de projectontwikkelaar teruggenomen; hij wil het pand nu verkopen.

18 november 2009

Er is overleg met Van Herwaarden, nieuwe bouwplannen

1 juli 2009

De informatie in de krant over de te slopen boerderij klopte niet. De boerderij werd in 1883/1884 gebouwd. Twee leden van de HvA hebben Kronehoef op papier aangemeld bij B & W (beschrijving, aanvraag en matrix)

14 mei 2009

Een matrix voor boerderij de Kronehoef wordt gemaakt en een verzoek wordt  ingediend tot plaatsing op de lijst. Besloten wordt dit namens onze stichting te doen.

7 januari 2009

We kijken nog eens naar het restant van het middeleeuws domein Kronehoef (eertijds het goed ten Gruythuys): een laat 19e-eeuwse boerderij die door sloop wordt bedreigd. Nico Arts heeft hier een opgraving gedaan. Het rapport zal worden opgevraagd.

Project: Boerderij De Kronehoef
Adres: Kronehoefstraat 62, Eindhoven
Bouwjaar: 
1884 en ca. 1800 (gevels van het woonhuisgedeelte) en mogelijk een oudere kern
Probleem: 
dreigende sloop door jaren oude sloopvergunning
Doel: behoud van gehele of gedeeltelijke pand
Voorlopig resultaat: We hebben aan de gemeente gevraagd om de ooit afgegeven sloopvergunning in te trekken, maar dit blijkt niet mogelijk. We hebben geprobeerd onze visie kenbaar te maken aan de gemeente en de huidige projectontwikkelaar. Laatstgenoemde geeft aan eerst de plannen met de gemeente af te stemmen en ons pas daarna te informeren. Wij zijn niet gelukkig met deze situatie. Verzoeken onzerzijds tot afstemming worden tot op heden niet gehonoreerd. De Van Abbe stichting heeft een rapport gemaakt met tien redenen om de boerderij te behouden. Dit rapport is verstuurd naar de projectontwikkelaar, maar het is op dit moment volstrekt onbekend of hier iets mee gedaan is of zal worden.