Boerderij ’t Hofke 13

Uit onze notulen:

7 november 2012

De boerderij is slecht gerestaureerd; er is meer vernieuwd dan noodzakelijk was, onder meer aan het gebint. Waardevolle delen zijn zo verloren gegaan. Vernieuwen was blijkbaar goedkoper dan restaureren.

31 oktober 2006

De gemeente heeft laten weten dat de boerderij binnenkort zal worden gerestaureerd.

19 september 2006

De gemeente heeft laten weten dat onze brief over ‘t Hofke 13 de aandacht heeft.

5 augustus 2006

De Van Abbestichting heeft een brief naar de gemeente Eindhoven gestuurd waarin zij onze bezorgdheid uiten over de staat van de monumentale boerderij aan ‘t Hofke 13.

6 juni 2006

De voorzitter schrijft het gemeentebestuur (met een afschrift aan A. Spijkers) nogmaals een brief over het Rijksmonument op ‘t Hofke dat gemeentelijk eigendom is en al jaren op instorten staat.

6 mei 2006

Aandacht wordt gevraagd voor het rijksmonument ‘t Hofke nr. 13. Dit oude huis is eigendom van de gemeente en staat door uitblijvend onderhoud op instorten. Besloten wordt het gemeentebestuur hier opnieuw op attent te maken en A. Spijkers een afschrift te sturen van de brief.

Project: Boerderij ‘t Hofke 13
Adres: ‘t Hofke 13, Eindhoven
Bouwjaar:
 ca. 1583
Probleem:
het pand moest dringend gerestaureerd worden
Doel: het pand behouden door het op een goede manier te restaureren
Voorlopig resultaat: Het pand is door De Bont Van Hulten gerestaureerd, waarbij helaas erg veel authentieke elementen, zoals kapspanten zijn vervangen. Naar verluidt is de restauratie van de begane grond niet eens uitgevoerd, vanwege een financieel tekort. Bureau Crimson beveelt in een bouwhistorisch rapport aan dat het pand alsnog op een goede manier gerestaureerd dient te worden. Als stichting zullen wij hier actie op ondernemen.