Campina-terrein

Uit onze notulen:

20 december 2017

Er is een feestelijke overdracht geweest van het Campinaterrein. Wij zijn voorlopig positief gestemd.

11 oktober 2017

Campina heeft de keuze gemaakt voor het plan ‘Melkfabriek’. Aan ons is gevraagd of wij als ‘buurtcomité’ willen fungeren, maar dat hebben wij afgewezen. Wij blijven wel betrokken bij verdere uitwerking.

30 augustus 2017

Voor wat betreft het Campinatterrein is nu wachten op een besluit van Campina.

19 juli 2017

In een bijeenkomst met de gemeente en 2 ontwikkelaars zijn visies / globale plannen getoond: de ene onder de titel ”Stroom”, de tweede onder de werktitel “Melkfabriek”. In die bijeenkomst, die door buurtbewoners en betrokkenen werd bijgewoond, werd unaniem de voorkeur uitgesproken voor het plan “Melkfabriek”. Dit plan integreert de bestaande fabrieksgebouwen en voorziet in veel groen. Ook het kanaal wordt in de plannen betrokken (vlonder, watersport etc.) Let wel: dit wordt een organische ontwikkeling, (zoals op Strijp S) en panden die nu nog in het plan worden opgenomen, kunnen na verloop van tijd toch worden afgebroken, omdat er problemen ontstaan zoals bijvoorbeeld geluidshinder, industrie aan de overkant van het kanaal of de DAF. Ook de fijnstof van de Rondweg kan een probleem worden.

7 juni 2017

Binnenkort (19 juni) worden de plannen voor het terrein gepresenteerd. Op 10 juli moet er dan een definitieve keuze worden gemaakt.

26 april 2017

Campina merkt drie panden aan als monumentaal. Er is vooroverleg geweest over de procedure. Inspraak lijkt echter een “wassen neus”. Campina zal zijn drie voorkeursprojecten aan de groep tonen. Daar mogen wij (de groep met buurtbewoners en belangenverenigingen) er dan één van kiezen. Als dat niet tot een uniform advies leidt, zal de gemeente zijn voorkeur uitspreken.

15 maart 2017

Wij zijn ook uitgenodigd om met maximaal twee personen te komen kijken op het Campinaterrein. Campina wil het gebied zelf ontwikkelen. Er blijft veel staan. Het rapport Ontwikkelkader Kanaalzone-Campinaterrein staat op de gemeentelijke website.

21 december 2016

De gemeente heeft beloofd ons te betrekken bij de plannen voor het Campinaterrein.

2 maart 2016

De gemeente wil een deel van de Campinafabriek behouden. Inmiddels is een voorbereidingsbesluit genomen. Er ligt een verzoek aan ons om het gebied te beschrijven.

Project: Campina-terrein
Adres: Dirk Boutslaan en Kanaaldijk Zuid, Eindhoven
Bouwjaar: 
1961
Probleem:
Campina is vertrokken en het complex is leeg gekomen en zal herbestemd worden.
Doel: Het meedenken over de herbestemming en het beschermen van de monumentale waarden van enkele gebouwen op het terrein.
Voorlopig resultaat: We zijn beperkt betrokken geweest in het voorbereidend stadium van de herbestemming.