Collectie Museum Kempenland

Uit onze notulen:

6 juni 2018

Het CDA wil dat wij met de wethouder spreken over het beoogde stadsmuseum.

31 januari 2018

Het Stadsmuseum hoopt mee te profiteren als uit den Haag miljoenen beschikbaar komen om het voorzieningenniveau in de regio op te krikken. Gedacht wordt aan een vast museumgebouw om de collectie in te kunnen presenteren. Als plaats daarvoor wordt gedacht aan de plek van rijschool Leeuw. De vraag is echter of zo’n museum niet beter in het centrum van de stad kan worden gerealiseerd, als het een trekpleister moet worden.

18 maart 2015

Een deel van de collectie van Museum Kempenland wordt overgebracht naar het Erfgoedhuis op het NRE-terrein.

28 januari 2015

Omdat de collectie van Museum Kempenland beheerd wordt door het Eindhoven Museum, stelt de voorzitter dit onderwerp hier aan de orde. De gemeente heeft de huur van de opslagruimte aan de Ruysdaelbaan opgezegd en wenst niet langer te betalen voor de opslag van de collectie. In noodgevallen zouden wij onze opslagruimte op Strijp S kunnen aanbieden. Op kort termijn zal overleg gepleegd worden over de mogelijkheden om de collectie voor Eindhoven te redden. Geraadpleegde deskundigen verklaren dat de collectie voor 90% een Eindhovense context heeft. iets wat de gemeente niet graag hoort. Overigens bleek onlangs bij de opbouw van een Kruysententoonstelling in Schijndel, dat de collectie niet meer beschikbaar is voor uitleen. Opslag in het nieuwe erfgoedgoedhuis op het NRE-terrein is niet mogelijk. Zelfs de opslag van de archeologische afdeling blijft voorlopig wegens ruimtegebrek nog in de Deken van Somerenstraat.

22 oktober 2014

Er is straks bij het Erfgoedhuis geen ruimte om de collectie van Museum Kempenland te bergen. Een raadsmotie die hiervoor pleitte werd daarom door B & W ontraadde. Ook voor de collectie van het MEC moet een oplossing worden gezocht. Er zou een inventarisatie moeten komen van al de aanwezige collecties. Alleen bewaren heeft geen zin, de collecties moeten functioneren, alleen al om te voorkomen dat ze worden vergeten en langzaam verdwijnen. Kan een deel wellicht worden tentoongesteld bij de TU/e en Fontys?

10 september 2014

Het zou mooi zijn als de collectie van Museum Kempenland kon worden overgebracht naar het nieuwe erfgoedhuis, maar het lijkt onwaarschijnlijk, dat daar voldoende opslagruimte is.

11 juni 2014

De gemeente heeft contact gelegd met Anne Rensen om de benedenverdieping van het Van Abbehuis aan de Bilderdijklaan in te richten voor exposities. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden. Wij steunen het initiatief.

6 mei 2006

Het plan over de uitbreiding van Museum Kempenland op de huidige locatie vervalt.

21 februari 2006

De Van Abbestichting heeft een plan met uitgangspunten voor het nieuwe beleid van Museum Kempenland. Inmiddels is de pastorie weer te koop.

6 januari 2006

Enkele leden van onze stichting gaan met P. Thoben praten over een museumuitbreiding.

Project: Collectie Museum Kempenland
Adres: De collectie is overgedragen aan het Prehistorisch Dorp (voorheen Eindhoven Museum) en ligt momenteel op meerdere plekken in Eindhoven opgeslagen, zoals sectie C. Er is een ‘reizende tentoonstelling’ voor een deel van de collectie.
Bouwjaar:
n.v.t.
Probleem:
 Er is zorg over het behoud en een goede nieuwe bestemming van de kunst uit het voormalige Museum Kempenland
Doel: behoud, een goede nieuwe bestemming en het opnieuw zichtbaar maken van de collectie.
Actie: proberen invloed uit te oefenen, met het oog op een nieuwe, geschikte locatie voor de kunst