Cultureel en roerend religieus erfgoed

Uit onze notulen:

10 oktober 2018

Er is een gesprek geweest met het bisdom. Dat heeft als richtlijn dat bij herbestemming religieuze voorwerpen moeten worden verwijderd en een nieuwe bestemming moeten krijgen. Indien er geen bestemming is, gaan die tijdelijk in depot.

30 augustus 2017

De groep wacht op een uitnodiging van Jos Goijaerts van St. Trudo om te kijken naar de kunst op Eikenburg.

21 december 2016

Enkele leden van de werkgroep hebben kennis kunnen nemen van de plannen van de Dela
met het complex Mariënhage. De kerk wordt ‘ceremoniehuis’, in de kapel komt horeca, verder
wordt voor het complex gedacht aan een hotelfunctie. Er komt geen terras aan de Dommel.
Het hoogaltaar uit de kerk wordt wel gespaard, maar krijgt elders in het complex een
plaats. Het ensemble van het Eindhovense beeldhouwatelier van Custers (altaren kruisweg,
biechtstoelen, preekstoel) lijkt zo verloren te gaan. De werkgroep heeft besloten reeds nu
met een reactie te komen en die te vergelijken met die van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Daarin zal ook op het belang van het werk van Custers worden gewezen. De reactie zal
worden gegeven na overleg met de werkgroepen Groen, Monumenten en Archeologie.

6 juli 2016

Het is zinvol om eens met de DELA te gaan praten over de lopende plannen voor de kerk en
de daar aanwezige kunstschatten.

2 maart 2016

We zijn in gesprek met pastoor J. Goris van de parochie Eindhoven-Noord over de inventarisatie
van het kerkelijk kunstbezit.

11 juni 2014

In Eindhoven-Noord wordt een rapport gemaakt over de toestand van de kerkgebouwen.

21 augustus 2013

Verzekeringsmaatschappij Donatus gaat geleidelijk het kerkelijk kunstbezit inventariseren. Zij zullen zich hoofdzakelijk richten op de te verzekeren objecten. Overleg met de parochiebesturen loopt niet. Onze voorkeur: alle religieuze waardevolle kunst op één plaats, bij voorkeur één kerk, bewaren. De werkgroep van de Van Abbestichting zal voorlopig geen verdere actie ondernemen. Wij zullen contact opnemen met de gemeente (Sandra Janssen) en informeren wat er van gemeentewege wordt gedaan.

17 juli 2013

Verzekeringsmaatschappij Donatus gaat geleidelijk het kerkelijk kunstbezit inventariseren. Deze inventarisatie betreft ook het bezit van de reeds gesloten kerken. Dit hoeft onze activiteiten niet in de weg te staan. De parochie Eindhoven-Zuid stoot geen erfgoed af voordat de inventarisatie is afgerond. De parochie Eindhoven-Zuid gaat akkoord met een inventarisatie door de Henri van Abbe Stichting.

24 april 2013

We gaan door met het inventariseren van de kerken en met de kerkbesturen zal geprobeerd worden afspraken te maken over de inventarisatie van waardevolle roerende goederen. De gebouwen zullen straks worden beoordeeld door de gegevens in te voeren in een matrix. Hierbij zal dan ook rekening worden gehouden met het stedenbouwkundig belang en de potentie van de gebouwen. Deze matrix is al gereed.

13 maart 2013

Het plan is uiteengezet om te komen tot een ‘collectieverzamelgebouw’, dat wil zeggen een depot waarin collecties kunnen worden opgeslagen en in de meest uitgebreide zin kunnen worden beheerd. Bij de partijen die in dit project zouden kunnen samenwerken,  wordt gedacht aan het Eindhoven Museum, Regionaal Historisch Centrum, Daf-Museum, Philips Museum, de twee Eindhovense parochiebesturen, de Eindhovense gilden en de gemeente (met o.m. Archeologische Dienst en MEC). De Rijksdienst heeft veel interesse voor het Eindhovens initiatief. De leeggekomen St.-Gerarduskerk zou in aanmerking kunnen komen als depotruimte.
Er zullen afspraken met de kerkbesturen gemaakt worden om tot een beschrijving van de inventarissen te komen.

Project: Cultureel en roerend religieus erfgoed
Adres:
Bouwjaar:
Probleem:

Doel:
Actie: