Cultuurhistorische Waardenkaart

Uit onze notulen:

13 maart 2019

Cultuurhistorische Waardenkaart en ontwerpbestemmingsplan Tongelre buiten de Ring: de cultuurhistorische waardenkaart schiet tekort wat betreft de beschrijving van de kwaliteit van de radialen. Fons en Marcel hebben een concept opgesteld voor de cultuurhistorische beschrijving en waardering van de Tongelresestraat buiten de Ring. Onze reactie op het ontwerpbestemmingsplan moet uiterlijk 10 april bij de gemeente binnen zijn. Fons doet een voorzet voor een zienswijze en belegt samen met Hans een gesprek met Remon Aarts.
Na de Tongelresestraat staan de Hoogstraat, Gestelsestraat en Blaarthemseweg op het programma. Na Gestel wordt Strijp bekeken.

14 maart 2018

Door R. Aarts en twee leden van de werkgroep Ruimtelijke kwaliteit wordt gewerkt aan de radialen op de cultuurhistorische waardenkaart.  Belangrijke panden op de Tongelresestraat zijn aangegeven en er is een beschrijving gemaakt waaraan ontwikkelingen zouden moeten voldoen. Het is de bedoeling dat ook de overige radialen op deze manier beschreven. De Stichting Wederopbouw behandelt de rondweg.

31 januari 2018

Er wordt doorgewerkt aan de update van de cultuurhistorische waardenkaart.

20 december 2017

De gemeente heeft ons, maar ook de Stichting Wederopbouw Erfgoed, benaderd i.v.m. haar wens om de cultuurhistorische waardenkaart aan te vullen, omdat die nu te globaal is om als toetsingskader voor de ontwikkelingen te dienen. De beschrijving van gebieden en structuren is onvoldoende. De speciale werkgroep, mogelijk uitgebreid met een lid van de werkgroep Monumenten, gaat zich hiermee bezighouden en zal in elk geval aandacht schenken aan de radialen.

11 oktober 2017

F. Spijkers werkt samen met Remon Aarts aan een herziening van de cultuurhistorische waardenkaart.

11 maart 2008

Er is overleg geweest met F. Spijkers over de wijziging van het raadsbesluit t.a.v. de rechtskracht van de cultuurhistorische waardenkaart. Spijkers zal hierover een verklaring laten opnemen in de nieuwe bestemmingsplannen. De gemeente is zuinig op de exemplaren van de cultuurhistorische waardenkaart. Die zijn echter ook op internet te vinden. Weliswaar staan daar (nog) niet alle gegevens op, maar dat zal in de toekomst veranderen. We zullen proberen nog een papieren exemplaar te pakken te krijgen.

28 augustus 2007

De conclusie is dat de waardenkaart in de huidige uitvoering een ‘waardeloze’ kaart is. Er is veel informatie voor verzameld, maar die is dikwijls niet afleesbaar. De kaart zou digitaal moeten zijn, waarbij op het beeld kan worden ingezoomd. Dan kan de kaart informatief zijn en door beleidsmakers en uitvoerders worden gebruikt. Binnenkort moeten de bestemmingsplannen digitaal beschikbaar zijn. De kaart moet daar bij aansluiten. Kaarten-
makers moeten niet in boekjes denken, maar in digitale bestanden. Er bestaat ook al een digitale atlas van Eindhoven op CD. De Henri van Abbestichting zal een conceptbrief opstellen voor B&W, waarin haar opvattingen zijn verwoord.

17 juli 2007

De cultuurhistorische waardenkaart is vrij voor inspraak.

Project: Cultuurhistorische Waardenkaart
Adres:
Bouwjaar:
Probleem:

Doel:
Resultaat: