De Lichttoren

De Lichttoren is al decennia lang het boegbeeld van het Philipsconcern en van de stad Eindhoven. Het is enkele jaren geleden verkocht aan woningbouwvereniging Trudo. Die had plannen om de Lichttoren en het naastgelegen Philips Lighting te exploiteren. Hierbij werd gedacht aan horeca op de begane grond, daarboven enkele verdiepingen met bedrijfskantoren en de verdiepingen daarboven als appartementencomplex voor particulieren.
Door inspanningen van onder andere de Gemeentelijke Monumentencommissie en de Van Abbestichting werd voorkomen dat de Lichttoren ontsierd werd door een op een koksmuts gelijkende opbouw en hebben ze bereikt dat de ramen en kozijnen van dit Rijksmonument in de oorspronkelijke staat behouden blijven.
De Van Abbestichting heeft in nauw contact gestaan met de Monumentencommissie en Trudo en frequent advies gegeven.

Uit onze notulen:

21 juli 2010

Het 18 Septemberplein is verder aangetast door het plotseling verschijnen van “de druppel”. Banieren mogen niet tegen het gebouw worden bevestigd, maar zo’n “druppel” recht voor het monument kan blijkbaar geen kwaad. Een en ander schijnt te zijn gebeurd op verzoek van Trudo.  De Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit schijnt geen bezwaar te hebben gehad. Wij worden hier zo langzamerhand moedeloos van.

10 november 2009

Project is afgerond; iedereen is tevreden.

6 mei 2006

De vraagt rijst of de GMC inderdaad akkoord is gegaan met de plotseling in de pers verschenen zwarte aanbouw aan de Lichttoren. Besloten wordt het verslag op te vragen.

Project: De Lichttoren
Adres: De Lichttoren, Eindhoven
Bouwjaar: 1921
Probleem:
 pand is verkocht en het monumentale uiterlijk dreigt door verbouwingen aangetast te worden (koksmuts)
Doel: het behouden van het karakteristieke en historische, monumentale beeld
Resultaat: In goede afstemming met woningbouwvereniging Sint-Trudo is de Lichttoren op een voortreffelijke manier gerestaureerd en wel zodanig dat de Henri van Abbeprijs 2010 door ons is toegekend aan dit restauratieproject.